Phật sự quốc tế đầu năm kỷ hợi của Thầy Trí Chơn

21/02/2019 4:54
Sáng ngày 20/2/2019 Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn đã lên đường sang Thái Lan tham dự Đại Giới đàn “Bây Giờ Ở Đây" theo lời mời của Tăng thân Làng Mai Quốc tế Thái Lan, tháp tùng có Thầy Quảng Thức.

16 giờ chiều cùng ngày, thầy có mặt tại Vườn Ươm -  Làng Mai Thái Lan. Nơi tổ chức Đại Giới đàn. Đón tiếp Thầy có Thầy Từ Thông cùng tăng chúng xóm Trời Quang.

Truyền trao giới pháp của Phật, Tổ cho hậu học tiếp nhận giới pháp thiêng liêng là sứ mệnh của các bậc  tôn đức trưởng thượng. 

Ý thức được mạng mạch của Phật pháp nằm ở giới luật. Cũng chính giới luật là chiếc áo giáp bảo hộ nếp sống người tu. Với tinh thần đó, Ban kiến đàn đã thỉnh cầu các bậc trưởng thượng vào hội đồng thập sư truyền giới tỳ kheo cho các vị tân học. Ban kiến đàn được cung thỉnh  HT. Thích Huệ Ấn làm Hoà thượng Đường đầu; HT. Thích Giác Quang làm Yết ma, HT. Thích Giác Viên, HT. Thích Chí Viên đồng làm Giáo thọ; Thầy Thích Trí Chơn làm Đệ tam Tôn chứng. 

 

1

3

Đại Giới đàn đã lấy tên gọi “Bây Giờ Ở Đây” (Hán Việt là Giới đàn Hiện Pháp) như một thông điệp nhắc nhở giới tử lấy sự thực tập thiền chánh niệm làm lẽ sống của người tu; cũng là “bảo bối” giúp xây dựng nghệ thuật Tăng thân; sống có mặt cho trọn vẹn, cho sâu sắc với sự tỉnh thức tròn đầy.

 

2

4

 

Đại giới đàn sẽ được diễn ra trong 04 ngày, từ 21 - 24/02/2019, với khoảng 50 giới tử tỳ kheo, tỳ kheo ni và Thức xoa (chưa tính giới tiếp hiện của cư sĩ) cầu thọ 

Quảng Thức

Tin Tức Liên Quan