Tu viện Khánh An trang nghiêm tổ chức kỷ niệm ngày vía Đức Quan Thế Âm đản sinh

1/04/2021 8:46
Tối 31/3/2021 (nhằm 19/2/ Tân Sửu), Tăng thân Tu viện Khánh An đã trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm ngày vía Đức Bồ tát Quan Thế Âm đản sanh tại vườn Quan Âm, có hơn 50 quý Phật tử về dự.Sau khi đảnh lễ Tam Bảo và tọa thiền, cũng nhân ngày này, Thầy Viện chủ đã có vài lời khuyến tấn đại chúng trên bước đường học đạo. Thầy nhắc, nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm là nói đến hai từ cứu khổ và từ bi. Đối với Phật giáo Bắc Tông tại Việt Nam, có lẽ chùa nào, Tu viện nào cũng thờ phụng tôn tượng của Ngài.

Trong Phật giáo có bốn vị Bồ Tát lớn:

1. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi – biểu trưng cho trí tuệ

2. Đại Hạnh Phổ Hiền – biểu thị cho hành động của Bồ Tát

3. Bồ Tát Quán Thế Âm – vị Bồ Tát có đức tính từ bi

4. Đại Nguyện Địa Tạng Vương – hạnh nguyện của Ngài là đi vào cõi dữ để cứu độ chúng sinh. Xét về công hạnh, Ngài có hạnh nguyện như đất (nhẫn nại, sinh trưởng, bao dung)

Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy:

Nhược dĩ sắc kiến ngã

Dĩ âm thanh cầu ngã

Thị nhơn hành tà đạo 

Bất năng kiến Như Lai

Nghĩa là, phải thấy Như Lai từ cái không phải tướng. Do sắc thấy, do âm thanh cầu mà cho là Như Lai. Cả hai sắc tướng và âm thanh là tướng sanh diệt, nếu dùng cái sanh diệt mà cầu Phật, đó là đạo tà, không thể thấy được Pháp thân. Là người Phật tử phải hiểu rõ được tinh thần ấy của Đức Thích Ca Mâu Ni, học tập và thực hành tâm từ bi rộng lớn của các bậc giải thoát giác ngộ, thực tập mở rộng tình thương với những người xung quanh, không phân biệt đối tượng, ngã sở để có được an lạc, hạnh phúc và sự tĩnh lặng trong kiếp sống này. Nếu một ai đó thiếu tâm từ bi thì sân giận sẽ khởi lên gây ra rất nhiều buồn khổ, bực tức.
Thầy khuyên đại chúng hãy tự cứu khổ lấy bản thân bằng cách tự nuôi dưỡng mảnh đất tâm với sự yêu thương, chia sẻ, cảm thông, vị tha… khi ấy ta sẽ tự mình cảm nhận được niềm vui nhẹ nhàng của sự thanh thản, tươi sáng.
Buỗi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.Ngọc Ánh


Tin Tức Liên Quan