Lịch Khoá tu Sống Tỉnh Thức 2019 tại Tu viện Khánh An

27/12/2018 6:14

Lần thứ 35, Chủ Nhật, ngày 17 tháng 03 năm 2019 – nhằm 12/02 Kỷ Hợi

Lần thứ 36, Chủ Nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2019 – nhằm 10/03 Kỷ Hợi

Lần thứ 37, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 05 năm 2019 – nhằm 08/04 Kỷ Hợi

Lần thứ 38, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 06 năm 2019 – nhằm 14/05 Kỷ Hợi

Lần thứ 39, Chủ Nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2019 – nhằm 12/06 Kỷ Hợi

Lần thứ 40, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 08 năm 2019 – nhằm 11/07 Kỷ Hợi

Lần thứ 41, Chủ Nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019 – nhằm 10/08 Kỷ Hợi

Lần thứ 42, Chủ Nhật, ngày 06 tháng 10 năm 2019 – nhằm 08/09 Kỷ Hợi

Lần thứ 43, Chủ Nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019 – nhằm 14/10 Kỷ Hợi

Lần thứ 44, Chủ Nhật, ngày 08 tháng 12 năm 2019 – nhằm 13/11 Kỷ Hợi

Lần thứ 45, Chủ Nhật, ngày 05 tháng 01 năm 2020 – nhằm 11/12 Kỷ Hợi

Lưu ý:

- Khoá tu bắt đầu từ 6 giờ đến 18 giờ

- Các Thiền sinh khoá tu "Có mặt cho nhau" và các Thiền sinh ở xa vui lòng có mặt từ 16 giờ chiều Thứ Bảy trước ngày khoá tu.

Các ngày lễ lớn:

1.Đại lễ Thượng nguyên, ngày 15/01 Kỷ Hợi (nhằm 19/02/2019)

2. Đại lễ Phật Đản, ngày 15/04 Kỷ Hợi (nhằm 19/05/2019)

3. Giỗ Cố Hòa thượng Thích Hồng Lạc, Viện chủ đời thứ 03, ngày 17/05 Kỷ Hợi (nhằm 19/06/2019)

4. Đại lễ Vu Lan, ngày 15/07 Kỷ Hợi (nhằm 15/08/2019)

5. Giỗ Cố Hòa thượng Thích Giác Đạo, Bổn sư Thầy Viện chủ, ngày 16/07 Kỷ Hợi (nhằm 16/08/2019)

6. Lễ hội Trung thu, tối 15/08 Kỷ Hợi (nhằm 13/09/2019)

7. Giỗ Cố Hòa thượng Thích Trí Hiền, sáng lập Tu viện Khánh An 22/12 Kỷ Hợi (nhằm 16/01/2020)

Phật tử đăng ký khóa tu liên hệ

Điện thoại: 028.3719 7199 – 028.3719 6279 – 0908.805.084

Hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng Tu viện Khánh An

Địa chỉ:1055/3D, Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM.

Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com 

Website: tuvienkhanhan.vn

Tin Tức Liên Quan