Thời khóa tu tập mùa An cư PL.2563 - 2019

25/05/2019 3:24

04.45: thức chúng

05.00: tọa thiền

05.30: ôn tụng giới luật

06.30: ăn sáng

09.00: tọa thiền

09.30:  tụng kinh - Cúng ngọ 

11.00: dùng cơm trưa

12.00: nghỉ trưa

13.30:  thức chúng

15.00: tọa thiền

15.30: Sám hối - Mông Sơn thí thực 

17.00: dùng cơm chiều

18.45: tọa thiền

19.30: tụng kinh

22.00: đi ngủ. 

Ghi chú:

  • • 04.45: sáng thứ 5 và thứ 7 thiền hành
  • • 20.45: thứ 2, 4, 6 thiền tọa, hoặc thính pháp.
  • • 20.45: Chủ nhật họp chúng.
  • • 04.45: sáng rằm và ngày 30 Bố tát - Tụng giới. 

Tin Tức Liên Quan