Thư Mời: Lễ Tưởng Niệm – Chung Thất Thượng Tọa Thích Tâm Khanh

4/07/2019 12:29

 

Chương trình:

Ngày 09/07/2019 (mùng 7/06 kỷ hợi) 

 • 8 giờ - 17 giờ: Chư huynh đệ tỉnh xa vân tập
 • 17 giờ 30: Tiểu thức
 • 19 giờ 00: Đốt nến tri ân thầy cô -  tưởng niệm Chư huynh đệ viên tịch 
 • 22 giờ 00: Chỉ tịnh

Ngày 10/07/2019 (mùng 8/06 kỷ hợi):

 • 08 giờ 00 : dâng hương - lễ phật - tọa thiền
 • 09 giờ 00: Lễ Tưởng niệm:

              - Cung tuyên tiểu sử

              - Điếu văn tưởng niệm của cựu TNS. CCPH khoá 3

              - Nghi thức chúc tán giác linh

 • 11 giờ 00: Cúng  dường trai tăng
 • 12 giờ 00: Nghỉ trưa
 • 13 giờ 30: Tọa đàm “Chung một hướng đi” 
 • 17 giờ 30: Dùng chiều
 • 19 giờ 00 thiền trà 
 • 21 giờ 00: Kết thúc

VIÊN MÃN

Tin Tức Liên Quan