Lịch Khoá tu Sống Tỉnh Thức 2020 tại Tu viện Khánh An

30/12/2019 12:04

Lần thứ 46, Chủ Nhật, ngày 01 tháng 03 năm 2020 – nhằm 08/02 Canh Tý

Lần thứ 47, Chủ Nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020 – nhằm 13/03 Canh Tý

Lần thứ 48, Chủ Nhật, ngày 03 tháng 05 năm 2020 – nhằm 11/04 Canh Tý

Lần thứ 49, Chủ Nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020 – nhằm 09/04N Canh Tý

Lần thứ 50, Chủ Nhật, ngày 28 tháng 06 năm 2020 – nhằm 08/05 Canh Tý

Lần thứ 51, Chủ Nhật, ngày 02 tháng 08 năm 2020 – nhằm 13/06 Canh Tý

Lần thứ 52, Chủ Nhật, ngày 30 tháng 08 năm 2020 – nhằm 12/07 Canh Tý

Lần thứ 53, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020 – nhằm 11/08 Canh Tý

Lần thứ 54, Chủ Nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 – nhằm 09/09 Canh Tý

Lần thứ 55, Chủ Nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020 – nhằm 08/10 Canh Tý

Lần thứ 56, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020 – nhằm 14/11 Canh Tý

Lần thứ 57, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 01 năm 2021 – nhằm 12/12 Canh Tý

Lưu ý:

- Khoá tu bắt đầu từ 6 giờ đến 18 giờ

Các ngày lễ lớn:

1.Đại lễ Thượng nguyên, ngày 15/01 Canh Tý (nhằm 08/02/2020)

2. Đại lễ Phật Đản, ngày 15/04 Canh Tý (nhằm 07/05/2020)

3. Giỗ Cố Hòa thượng Thích Hồng Lạc, Viện chủ đời thứ 03, ngày 17/05 Canh Tý (nhằm 07/07/2020)

4. Đại lễ Vu Lan, ngày 15/07 Canh Tý (nhằm 02/09/2020)

5. Giỗ Cố Hòa thượng Thích Giác Đạo, Bổn sư Thầy Viện chủ, ngày 16/07 Canh Tý (nhằm 03/09/2020)

6. Lễ hội Trung thu, tối 15/08 Canh Tý (nhằm 01/10/2020)

7. Giỗ Cố Hòa thượng Thích Trí Hiền, sáng lập Tu viện Khánh An, ngày 22/12 Canh Tý (nhằm 03/02/2021)

Phật tử đăng ký khóa tu liên hệ

Điện thoại: 028.3719 7199 – 028.3719 6279 – 0908.805.084

Hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng Tu viện Khánh An

Địa chỉ:1055/3D, Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM.

Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com 

Website: tuvienkhanhan.vn

 

Tin Tức Liên Quan