Lịch Khoá tu Sống Tỉnh Thức 2021 tại Tu viện Khánh An

25/02/2021 2:36

Lịch Khoá tu Sống Tỉnh Thức 2021 tại Tu viện Khánh An

Lần thứ 54, Chủ Nhật, ngày 21 tháng 03 năm 2021 - nhằm 09/02 Tân Sửu

Lần thứ 55, Chủ Nhật, ngày 25 tháng 04 năm 2021 - nhằm 14/03 Tân Sửu

Lần thứ 56, Chủ Nhật, ngày 23 tháng 05 năm 2021 - nhằm 12/04 Tân Sửu

Lần thứ 57, Chủ Nhật, ngày 20 tháng 06 năm 2021 - nhằm 11/05 Tân Sửu

Lần thứ 58, Chủ Nhật, ngày 18 tháng 07 năm 2021 - nhằm 09/06 Tân Sửu

Lần thứ 59, Chủ Nhật, ngày 15 tháng 08 năm 2021 - nhằm 08/07 Tân Sửu

Lần thứ 60, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 09 năm 2021 - nhằm 13/08 Tân Sửu

Lần thứ 61, Chủ Nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021 - nhằm 12/09 Tân Sửu

Lần thứ 62, Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021 - nhằm 10/10 Tân Sửu

Lần thứ 63, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021 - nhằm 09/11 Tân Sửu

Lần thứ 64, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 01 năm 2022 - nhằm 14/12 Tân Sửu

Lưu ý:

- Phật tử đến tham gia không cần đăng ký trước.

- Khoá tu bắt đầu từ 6 giờ đến 17 giờ

 

Các ngày lễ lớn:

-         Đại lễ Phật Đản, ngày 15/04 Tân Sửu (nhằm 26/05/2021)

-         Giỗ Cố Hòa thượng Thích Hồng Lạc, Viện chủ đời thứ 03, ngày 17/05 Tân Sửu (nhằm 26/06/2021)

-         Đại lễ Vu Lan, ngày 15/07 Tân Sửu (nhằm 22/08/2021)

-         Giỗ Cố Hòa thượng Thích Giác Đạo, Bổn sư Thầy Viện chủ, ngày 16/07 Tân Sửu  (nhằm 23/08/2021)

-         Lễ hội Trung thu, tối 15/08 Tân Sửu (nhằm 21/09/2021)

-         Giỗ Cố Hòa thượng Thích Trí Hiền, sáng lập Tu viện Khánh An, ngày 22/12 Tân Sửu (nhằm 24/01/2022)

Tu viện Khánh An

Điện thoại: 028.3719 7199 – 028.3719 6279 – 0908.805.084

Địa chỉ:1055/3D, Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM.

Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com

Website: tuvienkhanhan.vn 

 

Tin Tức Liên Quan