Lịch Khoá tu Sống Tỉnh Thức 2023 tại Tu viện Khánh An

11/01/2023 9:51

Lịch Khoá tu Sống Tỉnh Thức 2023 tại Tu viện Khánh An

 

Lần thứ 67, Chủ Nhật, ngày 05 tháng 03 năm 2023 - nhằm 14/02 Qúy Mão

Lần thứ 68, Chủ Nhật, ngày 02 tháng 04 năm 2023 - nhằm 12/02 Qúy Mão

Lần thứ 69, Chủ Nhật, ngày 30 tháng 04 năm 2023 - nhằm 11/03 Qúy Mão

Lần thứ 70, Chủ Nhật, ngày 28 tháng 05 năm 2023 - nhằm 10/04 Qúy Mão

Lần thứ 71, Chủ Nhật, ngày 25 tháng 06 năm 2023 - nhằm 08/05 Qúy Mão

Lần thứ 72, Chủ Nhật, ngày 30 tháng 07 năm 2023 - nhằm 13/06 Qúy Mão

Lần thứ 73, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 08 năm 2023 - nhằm 12/07 Qúy Mão

Lần thứ 74, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 09 năm 2023 - nhằm 10/08 Qúy Mão

Lần thứ 75, Chủ Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023 - nhằm 08/09 Qúy Mão

Lần thứ 76, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2023 - nhằm 14/10 Qúy Mão

Lần thứ 77, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2023 - nhằm 12/11 Qúy Mão

Lần thứ 78, Chủ Nhật, ngày 21 tháng 01 năm 2024 - nhằm 11/12 Qúy Mão

 

Lưu ý:

- Phật tử đến tham gia không cần đăng ký trước.

- Khoá tu bắt đầu từ 6 giờ đến 17 giờ.

- Buổi lễ Quy y Tam Bảo sẽ được diễn ra vào chiều cùng ngày diễn ra khóa tu, đăng kí trực tiếp tại bàn ghi danh tại tu viện.

 

Các ngày lễ lớn:

- Đại lễ Phật Đản, ngày 15/04 Qúy Mão (nhằm 02/06/2023)

- Giỗ Cố Hòa thượng Thích Hồng Lạc, Viện chủ đời thứ 03, ngày 17/05 Qúy Mão (nhằm 04/07/2023)

- Đại lễ Vu Lan, ngày 15/07 Qúy Mão (nhằm 30/08/2023)

- Giỗ Cố Hòa thượng Thích Giác Đạo, Bổn sư Thầy Viện chủ, ngày 16/07 Qúy Mão (nhằm 31/08/2023)

- Lễ hội Trung thu, tối 15/08 Qúy Mão (nhằm 29/09/2023)

- Giỗ Cố Hòa thượng Thích Trí Hiền, sáng lập Tu viện Khánh An, ngày 22/12 Qúy Mão (nhằm 01/02/2024)

 

Tu viện Khánh An

Điện thoại: 028.3719 7199 – 028.3719 6279 – 0908.805.084

Địa chỉ:1055/3D, Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM.

Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com

Website: tuvienkhanhan.comTin Tức Liên Quan