Phương danh Phật tử ủng hộ cứu trợ các tỉnh miền núi phía Bắc 2018

25/10/2018 11:52

TT Phương danh Địa chỉ   Tịnh tài 
 1  PT.Nguyễn Phi Vân, An Hồng  20.000.000 VNĐ
 2  PT.Nguyễn Thị Huyền Trang  200.000 VNĐ
 3

 PT.Nguyễn Quang Minh Trí

 1.000.000 VNĐ
4 Một Phật tử không ghi tên 500.000 VNĐ
5 PT. Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 VNĐ
6 PT. Hà Vũ Ngọc Vy 1.000.000 VNĐ
7 PT. Nguyễn Thị Thu Giang 200.000 VNĐ
8 Gia đình anh chị Tuấn Linh (Elmich)  CH. Séc 10.000 Kr
 9 Gia đình PT. Xuyên Xa  16, Hàng Đào, Hà Nội 10.000.000 VNĐ 
10 Lê Thị Trúc Giang 200.000 VNĐ
11 PT.Văn Mỹ Du Q.5 5.000.000 VNĐ
12 PT. An Thanh - Khánh Minh Nghĩa

10.000.000

VNĐ

13 Một Phật tử không ghi tên

30.000.000

VNĐ 

14  Đỗ Chí Hiếu, Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Minh Điệp (Cty Elmich)  CH. Séc  2.000 Kc
15  Một Phật tử không ghi tên 100.000 VND
16  PT. Vũ Thị Tính  USA   500 USD
17   PT. An Chương  Czh, Séc  2.500.000 VNĐ
18 PT. Phạm Thị Sanh Pháp Quốc

5.318.409 VNĐ

19 PT. Nguyễn Linh Chi 1.000.000 VNĐ
20 PT. Lưu Thị Tuyết Nhung - An Duyên và gia đình 15.000.000 VNĐ
21

Trần Thị Hồng Nhung - An Như Phương

5.000.000 VNĐ
 22  PT. Nguyễn Thị Cát Anh  1.000.000 VNĐ
23 PT. Khánh Phúc Trường Hà Nội 500.000 VNĐ
24 PT. Diệu Sương  200.000 VNĐ
25 PT. Lê Hồ Bích Trâm - An Phúc Kim 500.000 VNĐ
26 PT. Trần Tiểu Phụng 100.000 VNĐ
27 PT. Lê Văn An 1.000.000 VNĐ
28 PT. Nguyễn Thị Thanh Hương 500.000 VNĐ
29 PT.Trần Trọng Nghĩa 1.000.000 VNĐ
30 Quí Phật tử Florida USA 1.000 USD
31 PT. An Như Nguyệt USA 1.000.000 VNĐ
32 PT.Lục Kim Chi - An Mỹ 1.000.000 VNĐ
33 PT.Chiêu Phượng Vy 1.000.000 VNĐ
34 PT.Hồ Lê Hiệp 1.000.000 VNĐ
35 PT.Nguyễn Tùng Thi 1.000.000 VNĐ
36 PT.Lăng Lệ Xuân - An Như 1.000.000 VNĐ
37 Gia đình Phật tử: Phúc Ân, Từ Ân, Huệ Ân, Lộc Ân, Trí Ân 5.000.000 VNĐ
38 PT.Lự Gia 1.000.000 VNĐ
39 PT.Lưu Cẩm Thanh  1.000.000 VNĐ
40 Cty Hoa Lan Lâm Thăng 10.000.000 VNĐ
41 PT.Đào Thị Thu Thuỷ - An Hương 1.000.000 VNĐ
42 PT.Đặng Bửu Kiếm 300.000 VNĐ
43 PT.Lê Thị kim Thu - An Nguyệt 200.000 VNĐ
44 PT.Nguyễn Thiên Lộc 1.000.000 VNĐ
45 PT.Lý Bích Thanh 100.000 VNĐ
46  PT. Hồ Hoài Trang  10.000.000 VNĐ
47 PT.Phạm Thị Ngọc Tuyết 200.000 VNĐ
48 PT.Phạm Thy Diễm Trinh 200.000 VNĐ
49 Cô Diệu Đức 500.000 VNĐ
50

Cô Huệ Ân

1.000.000 VNĐ
 51  PT.Nguyễn Thị Diễm Huyền - Diệu Huệ  3.000.000 VNĐ
 52 PT.Chinh Lâm  USA  100 USD
53 PT.Trần Thị Thuý - An Tuệ Thanh 5.000.000 VNĐ
54 Gia đình anh chị Tuấn - Thuỷ Biên Hoà, Đồng Nai 20.000.000 VNĐ
55 CTy TNHH kỹ nghệ Thang máy Sài Gòn Q.Tân Phú 5.000.000 VNĐ
56 Một PT không ghi tên 500.000 VNĐ
57  Ngô Thị Hà Châu 1.000.000 VNĐ
58 Đồng hương Phật tử Florida, USA 2.000 USD
59 PT.Nguyễn Diệu Phương Florida, USA 1.000 USD
60 PT. Phan Thị Diệp 500.000 VNĐ
 61 PT.Như Ý 5.000.000 VNĐ
62 PT.Kiết Tường 10.000.000 VNĐ
63

 Một Phật tử không ghi tên

500.000 VNĐ
 64 PT. Diệu Sơn Erfurt,Đức Quốc  200 Euro
65 PT. Minh - Diệu Ngọc Erfurt,Đức Quốc 100 Euro
66 Gia đình Minh Lý  Erfurt,Đức Quốc 50 Euro
67 PT.Nguyễn Thị Oanh Erfurt,Đức Quốc 10 Euro
68 PT. Hoàng Quốc Phú  Đức quốc 15 Euro
69  Phật tử A.Thiêu Loan Stadtilm, Đức quốc 8 Euro
70 PT. Bình Nguyệt Gotha, Đức quốc 10 Euro
71 PT.Nhiên Cẩm Schalke, Đức Quốc 20 EURO
72 PT.Vũ Thị Hương Schalke, Đức quốc 6 Euro
73 PT.Nguyên Thành Đức Quốc 10 Euro
74 PT.Yen Kha Erfurt,Đức Quốc 20 Euro
75 PT.Hương Frank Đức quốc 50 Euro
76 PT. Dung Erfurt,Đức Quốc 10 Euro
77 PT.Mai Tuấn EF Đức quốc 20 Euro
78 PT.Trần Thị Nga Erfurt,Đức Quốc 20 Euro
79 PT.Viên Gấm Erfurt,Đức Quốc 10 Euro
80 PT.Nguyễn Thị Lộc Gottha 5 Euro
81 PT.Lê Thị Minh Thu Erfurt,Đức Quốc 20 Euro
82 PT.Thuỷ Nga  Đức quốc 10 Euro
83 PT.Chiến Thưởng Erfurt,Đức Quốc 20 Euro
84 PT. Hoàn Vinh Erfurt,Đức Quốc 50 Euro
85 PT. Diệu Tuệ Erfurt,Đức Quốc 100 Euro
86 PT.cúc Dũng Erfurt,Đức Quốc 30 Euro
87 PT.Ánh Dương Nguyễn  Đức quốc 10 Euro
88 PT. Ngọc Anh Erfurt,Đức Quốc 13 Euro
89 PT. Nhuận Phước Erfurt,Đức Quốc 20 Euro
90 PT.Dũng Phương Erfurt,Đức Quốc 20 Euro
91 PT.Phượng  Đức quốc 12 Euro
92 PT Đường  Đức quốc 10 Euro
93 PT.Thái Đạt Gotha, Đức quốc 10 Euro
94 PT.En Tuấn Eisenach, Đức quốc 20 Euro
95 PT.Lê Thị Huế Đức Quốc 100 Euro
96 PT.An Tuệ Nhã Đức quốc 50. Euro
97 GĐPT Diệu Sơn Đức quốc 200 Euro
98 Chùa Pháp Hoa Đức quốc 715 Euro
99 PT.Phúc Được 2000 Kc
100 GĐPT Trần Thị Liên 500 Kc
101 Cháu Trần Thị Huế Đức quốc 100 Euro
102 Nhóm Phật tử Eco Xuan - Lái Thiêu, Bình Dương (gồm chị Minh, chị Hạnh, chị Phương, chị Ly . . . phát tâm) do PT.Khánh Toàn chuyển đến 30.000.000 VNĐ
 103  PT. Lê Thị Mỹ Hoa  100.000 VNĐ
 104  Gia đình Mai, Sỹ, Nghĩa, Nguyệt   Berlin, Đức quốc  200 Euro
 105  PT. Diệu Trí  Erfurt, Đức quốc  100 Euro
106 PT.Diệp Thị Kim Mai 15.000.000 VNĐ
107

PT. Trần Tiểu Phụng

 100.000 VNĐ
108 PT.Giác Tâm Anh 7.000.000 VNĐ
109 Nguyễn Hồng Trang 200.000 VNĐ
110 PT. không ghi tên 500.000 VNĐ
111 Tâm Thanh 1.000.000 VNĐ
112 Đặng Thị Trâm 200.000 VNĐ
113 Như Đức 500.000 VNĐ
114 Hoàng Nghĩa Thuận 200.000 VNĐ
115 Trần Thị Mỹ Dung 300.000 VNĐ
116 Hoàng Thị Cơ 1.000.000 VNĐ
117 Nguyễn Công Trí 2.000.000 VNĐ
118 Lương Ngọc Trinh 200.000 VNĐ
119 Chị Linh Chi 1.000.000 VNĐ
120 Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Florida, USA 3.000 USD
 121 Nguyễn Thuỷ Thuỳ Uyên  1.000.000 VNĐ
122 Nguyễn Thị Hạnh 200.000 VNĐ
123 Vũ Thị Tính - An Nga USA 500 USD
124 PT. Không ghi tên  2.000.000VNĐ
125 PT. Trần Thị Mỹ Linh - Liên Linh 1.000.000 VNĐ 
126 Lê Thị Yến 300.000 VNĐ
127 Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Florida  USA 3,000 USD
128 Sư cô Cát Tường Fl, USA 500 USD
129  PT. Thiện Chơn, Giác Tâm Fl, USA 500 USD 
130 PT. Tịnh Thủ, Tịnh Trì, Tịnh Lạc Fl, USA 300 USD
131 PT. Hoằng Thân, Thanh Hoá Fl, USA 200 USD
132 PT. Quách Hoa, Như Tâm, Minh Thanh Fl, USA 200 USD
133 PT. Diệu Đức , Diệu Quang Fl, USA 100 USD
134 PT. Diệu Thành, Diệu Huệ FI, USA
100 USD
135 PT. Trừng Kim FI, USA
100 USD
136  PT. Nguyễn Thị Mỹ Diệu  2.000.000 VNĐ
137 Phan Kim Trinh Q.12 (Mercedes-Benz)  300.000 VNĐ

138

Nguyễn Thị Ngọc Anh   Bình Thạnh (Mercedes-Benz) 200.000 VNĐ 
139  Hồ Du Kỳ  Tân Bình (Mercedes-Benz)  2.000.000 VNĐ
140 Nguyễn Nữ Huyền Trâm Bình Thạnh (Mercedes-Benz)  200.000 VNĐ
141 Trần Thị Huệ  Q12 (Mercedes-Benz)  200.000 VNĐ
142 Phùng Hữu Trí Tân Bình (Mercedes-Benz)  200.000 VNĐ
143 Nhóm Phật tử gia đình Tâm Minh (Tùng Anh) 30.000.000 VNĐ
144 Phật tử chùa Giác Đạo Cộng hoà Séc 2.000 Euro
145 PT. An Huệ Chùa Giác Minh, CH. Séc  1.000 EURO 
146 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 2.000.000 VNĐ
147 Ngô Đình Đức  5.000.000 VNĐ
148 Anh Chị Hà Dương  2.000.000 VNĐ
149 Gia đình Hoàng Lam 1.000.000 VNĐ
150 PT. An Hiền  Znojmo, CH. Séc  100 Euro
151 PT.Chị TâmUS USA 100 USD
152 PT. Phước Duyên Hoa CH. Séc 10.000.000 VNĐ
153 PT.An Bình  Ba Lan 5.000.000 VNĐ
154 PT.Diệu Vân - Nguyễn Hải Phương 10.000.000 VNĐ
155 PT. Thiện Nhân Q.7, TPHCM  20.000.000 vnđ 
156 PT. Minh Thanh USA 1.000 USD
157 Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Florida USA 1.000 USD
158 PT.Nguyễn Thị Chánh Hiệp - An Hoà Phú Nhuận 10.000.000 VNĐ
 159  PT. Khánh Bảo  Q.4  5.000.000 VNĐ
160 PT. An Hồng Gò Vấp 2.000.000 VNĐ
 161  Gd PT. Trần Quang Hội - Lệ Tài  3.000.000 VNĐ
 162  PT.Nguyễn Bích San  10.000.000 VNĐ
 163  Gia đình Minh Huy - Minh Nhiên  20.000.000 VNĐ
165 PT. CarillIon Vân Florida, USA 200 USD
166 PT. Nguyên Hạnh Florida, USA 200 USD
167 Hoa Đức 500.000 VNĐ
168 Nguyễn Linh 100 USD
169 Gia Đình bà Lưu Phương Nguyễn  Italy  500usd
170 Hội Phật tử České Budějovice Cộng hoà Séc 2000Kc
171 Hội từ thiện Lửa Hồng Cộng hoà Séc 2000Kc
172 Gia đình anh chị Hùng Yến Cộng hoà Séc 10 500Kc
173 Gđ PT. Dung Minh Cộng hoà Séc 1000Kc
174 Gđ anh chị Linh Ngọc Cộng hoà Séc 1000Kc
175 Gđ anh chị Hà Chanh Cộng hoà Séc 1000Kc
176 Một gia đình không ghi tên ở Vodnany Cộng hoà Séc 1000Kc
177 Gđ chị Vân Thạch Cộng hoà Séc 500Kc
178 Gđ anh chị Hải Hương Đào Cộng hoà Séc 600Kc
179 Cháu Ngọc( Lộc Như) Cộng hoà Séc 1000Kc
180 Một gia đình không  tên ở České Budějovice Cộng hoà Séc 1000Kc
181 Gđ anh chị Hà Trung, Č.Velenice Cộng hoà Séc 1000Kc
182 An Hằng Warsaw Balan 100Euro
 183  CTY BPCD Miền Bắc   80.000.000 VNĐ
184 Trịnh Thị Thanh Thanh Hoá 500.000 VNĐ
 185  Nguyễn Thanh Hương Hà Nội  500.000 VNĐ 
186 Gia đình ông Nguyễn Tiến Quang Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ  1.000.000 VNĐ
187 PT. An Bình  Praha, CH. Séc 5.000.000 VNĐ 
188
 189  Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Ngọc Huyền, Trần Tuấn Việt 10.000.000 VNĐ 
 190  Trần Thị Hồng  5.000.000 VNĐ
 191 Nguyễn Thị Kim Thoa  200 CAD 
 192 Chị Hồng Vi  Hà Nội  1,000,000 VNĐ 
 193 Chị Ngân  Thụy Điển  200 USD 
 194 PT. Trần Hoàng Anh  3,000,000 VNĐ 
 195 PT. An Hiếu  Czech  100 USD 
 196 Cô Nguyễn Thị Hồng Sương (Mẹ bạn Thiên Lộc) Tây Ninh  5,000,000 VNĐ 
 197 PT. Thanh Nhàn  Hà Nội  5,000,000 VNĐ 
 198 Anh chị Trần Phong Bắc, Trần Hoa Mai  6,000,000 VNĐ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tin Tức Liên Quan