Phương danh Phật tử ủng hộ từ thiện Bình Thuận 08/2019

27/08/2019 12:38

STT

Phương Danh

TỊNH TÀI

Tịnh Vật

1

Gia Đình Tịnh Thành - Diệu Hỷ

1,000,000 VNĐ

 

2

Bạn Tâm Tuệ

300,000 VNĐ

 

3

Hoa Tâm Vegan

500,000 VNĐ

 

4

Bạn Bích

500,000 VNĐ

 

5

Bạn Khoa - Trân - Ánh

600,000 VNĐ

 

6

Trịnh Thanh Thảo

500,000 VNĐ

 

7

Hoàng Oanh

500,000 VNĐ

 

8

PT. Không ghi tên

1,000,000 VNĐ

 

9

PT. Không ghi tên

100,000 VNĐ

 

10

Nhựt Thanh

300,000 VNĐ

 

11

Trinh Trần

500,000 VNĐ

 

12

Hà Ngự

200,000 VNĐ

 

13

Coto Vũ

500,000 VNĐ

 

14

Gia Đình Mến Ngô

1,000,000 VNĐ

 

15

An Và Linh

400,000 VNĐ

 

16

Bích Nhâm

500,000 VNĐ

 

17

PT. Không ghi tên

100,000 VNĐ

 

18

Bạn Oanh ( Em Thanh Thảo )

300,000 VNĐ

 

19

Hoàng Vân

500,000 VNĐ

 

20

Chị Đặng Thị Minh (Phượng)

1,000,000 VNĐ

 

21

Ngọc - Trâm Anh

400,000 VNĐ

 

22

Ái Vân ( Phượng)

500,000 VNĐ

 

23

Nghĩa Đặng

500,000 VNĐ

 

24

Thanh Giang

300,000 VNĐ

 

25

Chị Sáu ( Trái Cây) ( Phượng)

200,000 VNĐ

 

26

Chị Liên Yến ( Phượng)

100,000 VNĐ

 

27

Tiết Thị Hằng

100,000 VNĐ

 

28

Nguyễn Thị Hồng Loan

500,000 VNĐ

 

29

Phương Thanh

500,000 VNĐ

 

30

Liên Hoa ( Phượng)

300,000 VNĐ

 

31

Tuấn Vũ

300,000 VNĐ

 

32

PT. Không ghi tên

100,000 VNĐ

 

33

Chú Hà Chí Hùng

3,000,000 VNĐ

 

34

Diệu Hương

1,500,000 VNĐ

 

35

Trần Minh Phượng

500,000 VNĐ

 

36

Cô Hồng Hoa

500,000 VNĐ

 

37

Gia Đình Cát Anh

500,000 VNĐ

 

38

Yến Trần

200,000 VNĐ

 

39

Trần Thanh Thảo Uyên

200,000 VNĐ

 

40

PT. Không ghi tên

500,000 VNĐ

 

41

Diệu Hương

500,000 VNĐ

 

42

Đức Nguyên

300,000 VNĐ

 

43

Bạn Hoạt

200,000 VNĐ

 

44

Nhuận Nhiên

100,000 VNĐ

 

45

Liên Bích

200,000 VNĐ

 

46

PT. Không ghi tên

500,000 VNĐ

 

47

Cô Hai ( An Trung)

4,000,000 VNĐ

 

48

Cô Lan ( Diệu Đức)

2,000,000 VNĐ

 

49

PT. Không ghi tên

1,000,000 VNĐ

 

50

Phật Tử An Khánh

5,000,000 VNĐ

 

51

Phật Tử Đức Bạch - Diệu Thiện

5,000,000 VNĐ

 

52

Thi Thoa

500,000 VNĐ

 

53

Kiều Trang

500,000 VNĐ

 

54

Ngọc Tú

300,000 VNĐ

 

55

PT. Không ghi tên

150,000 VNĐ

 

56

Anh Chị Yến Thành ( Htn Ttt ) ( Thành )

2,000,000 VNĐ

 

57

Bạn Ngọc Liễu ( Thành)

500,000 VNĐ

 

58

Anh Đào

1,000,000 VNĐ

 

59

Hoàng Oanh ( Ủng Hộ Lần 2)

500,000 VNĐ

 

60

Yến Xidau (Ủng Hộ Lần 2)

500,000 VNĐ

 

61

Tâm Tuệ ( Ủng Hộ Lần 2 )

200,000 VNĐ

 

62

Út Nguyễn Và Những Người Bạn ( Phượng )

20,000,000 VNĐ

 

63

Út Nguyễn Và Những Người Bạn (Phượng)

7,000,000 VNĐ

 

64

Huyền Choco

200,000 VNĐ

 

65

Võ Nhật Phương

500,000 VNĐ

 

66

Ngọc Thúy - Ngọc Châu

500,000 VNĐ

 

67

Ngọc Lan Anh - Trần Thị Diễm Trang

800,000 VNĐ

 

68

Bạn Út Nguyễn ( Phượng)

500,000 VNĐ

 

69

Lệ Mai An Khánh

5,000,000 VNĐ

 

70

PT. Không ghi tên

1,000,000 VNĐ

 

71

Lương Thị Thu Nga ( Nhựt Thanh)

10 THÙNG MÌ

72

Ph Yên Xidau

500,000 VNĐ

 

73

PT. Không ghi tên

200,000 VNĐ

 

74

PT. Không ghi tên

500,000 VNĐ

 

75

Nguyễn Anh Đào ( Thương Mến)

500,000 VNĐ

 

76

Hồ Thị Thập Nhất

200,000 VNĐ

 

77

Pt An Hồng ( Thầy Quảng Thức)

1,000,000 VNĐ

 

78

Ngô Thị Yên Tâm ( Thương Mến)

2,000,000 VNĐ

 

79

Ngô Thị Loan Anh ( Thương Mến)

3,000,000 VNĐ

 

80

Huuỳnh Thị Chung ( Hữu Chí)

300,000 VNĐ

 

81

Phạm Thị Kim Hương

500,000 VNĐ

 

82

Gia Đình Cát Anh ( Lần 2 )

1,000,000 VNĐ

 

83

PT. Không ghi tên

400,000 VNĐ

 

84

Gia Đình Mến Ngô ( Lần 2)

500,000 VNĐ

 

85

Tâm Tuệ ( Ủng Hộ Lần 3 )

500,000 VNĐ

 

86

Liễu Tịnh Ngộ

500,000 VNĐ

 

87

An Ngọc

500,000 VNĐ

 

88

Diệu Đức

200,000 VNĐ

 

89

Phạm Thị Hoài

100,000 VNĐ

 

90

Cô Nguyên Giới

7,000,000 VNĐ

 

91

Nguyễn Thanh Hiếu

 

200 CÂY NẾN

92

Nguyễn Thanh Hiếu

500 BONG BÓNG

93

Trần Mai Anh

1,000,000 VNĐ

 

94

Lâm Trúc Quỳnh

300,000 VNĐ

 

95

Ánh Phúc

200,000 VNĐ

 

96

Nguyễn Thị Lan

300,000 VNĐ

 

97

Tuyết Hoa

 

200 VIẾT CHÌ+ THƯỚC KẺ

98

Chú Trí

500,000 VNĐ

 

99

Cô Dung

500,000 VNĐ

 

100

Cô Thơm

500,000 VNĐ

 

101

Cô Hà

1,000,000 VNĐ

 

102

Tiết Mai

400,000 VNĐ

 

103

Chị An Tuyền ( Bạn Chị Bán Bánh Trung Thu)

10,000,000 VNĐ

 

104

Diệu Sương

1,000,000 VNĐ

 

105

Phan Triều

1,000,000 VNĐ

 

106

PT. Tu Viện Khánh An

1,000,000 VNĐ

 

107

Sư Cô

1,000,000 VNĐ

 

108

Chủ Sạp Chợ Bình Điền

 

1000 GẤU BÔNG

TỔNG CỘNG:

119,550,000 VNĐ

 

 

Tin Tức Liên Quan