Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Từ thiện miền Trung

12/10/2020 12:27

Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Từ thiện miền Trung 


Tồn quĩ từ thiện sau khi xây dựng trường học Gia Lai 160.553.000 đ


STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

TỊNH TÀI

1PT Không Ghi Tên
200.000₫
2PT Không Ghi Tên

100.000₫
3PT Không Ghi Tên

300.000₫
4FB Vô Sanh Ngoại Chướng

500.000₫
5PT An Thiện Mỹ

500.000₫
6PT Không Ghi Tên

50.000₫
7PT Không Ghi Tên

500.000₫
8PT Võ Kim Tú

500.000₫
9
PT Nguyễn Ngọc Kim Tuyến

300.000₫
10PT. Dang Huynh Uc My

300.000.000 đ 
11PT Phạm Thị Ánh Tuyết - Phạm Gia Quý

100.000₫
12PT Nguyễn Thành Phương 

500.000₫
13PT Không Ghi Tên

200.000₫
14PT Phạm Thị Ngọc Diệp

1.000.000₫
15PT Không Ghi Tên

1.500.000₫
16PT Không Ghi Tên

300.000₫
17PT Trần Văn Ninh

5.000.000₫
18PT Nhuận Nhiên

500.000₫
19PT An Diệu Thọ

5.000.000₫
20PT Không Ghi Tên

500.000₫
21 PT Không Ghi Tên

200.000₫
22PT Không Ghi Tên 

200.000₫
23PT Không Ghi Tên 

300.000₫
24PT Nguyễn Thị Tuyến 

3.000.000₫
25PT Không Ghi Tên

1.000.000 ₫
26PT Không Ghi Tên

2.500.000 ₫
27PT Không Ghi Tên

100.000  ₫
28Phan Van Thuong

500.000 đ 
29PT Không Ghi Tên

200.000 ₫
30 Nguyễn Thị Nhã Vy

700.000 ₫
31Tu Ngoc Hue

2.000.000 đ
32PT Không Ghi Tên

200.000  ₫
33PT Không Ghi Tên

500.000  ₫
34PT . Tieu Ai

2.000.000 đ 
35 Ngo Thi Thuong Men 

3.000.000 đ 
36 PT Le Tu Anh 

200.000  ₫
37Vũ Thị Thiên Hương

500.000  ₫
38Phạm Thái Thạch

2.200.000 đ 
39PT Không Ghi Tên

100.000 ₫ 
40PT. Võ Thị Tuyết Nhung

300.000 đ 
41PT. Hà Thị Thanh Trà - Như Liên

500.000 đ 
42PT Không Ghi Tên

500.000 ₫ 
43Thái Quế Trinh

1.000.000 đ 
44PT Không Ghi Tên

50.000 ₫ 
45PT Không Ghi Tên

50.000 ₫ 
46PT. Nguyen

1.500.000 đ 
47PT. Nguyễn Thị Kim Lệ

500.000 đ 
48PT Không Ghi Tên

100.000₫
49Trần Thị Kim Dư 

500.000 đ 
50PT. Nguyễn Thị Kiều Oanh

500.000 đ 
51PT Không Ghi Tên

200.000₫
52PT Hà Thị Phương

500.000 đ 
53 PT. Phạm Anh Thư

500.000 đ 
54PT. Phan Thị Tố Trinh

500.000 đ 
55Bạn Trần

500.000 đ 
56PT. Đinh Thị Huyền - Long Vĩ

30.000.000 đ 
57PT. Phan Ngọc Dũng

1.000.000 đ 
58PT. Lê Thị Tuyết 

2.000.000 đ 
59PT. Không ghi tên 

500.000 đ 
60PT. Không ghi tên

1.000.000 đ 
61PT. Phạm Huy Hoàng

20.000.000 đ 
62PT. Quách Thị Mai Dung - Ngọc Trang
Hoa Kỳ
300 USD 
63Cộng đồng Phật tử Việt Nam
Frorida, Hoa Kỳ
2.000 USD
64PT. An Hồng 

1.500.000 đ 
65PT. Đỗ Thị Tân 

500.000 đ 
66PT. Không ghi tên 

200.000 đ 
67PT. Không ghi tên 

200.000 đ 
68PT. Phan Hải Yến Phi

2.000.000 đ 
69PT. Không ghi tên 

500.000 đ 
70PT. Ngô Kim Hằng 

1.000.000đ
71PT. Lý Thị Thùy Trang 

1.000.000đ
72PT. Không ghi tên 

1.000.000đ
73PT. Phạm Thị Thanh Hà 

5.000.000đ
74PT. Giác Diệu Thanh 

1.000.000đ
75PT. Không ghi tên 

50.000đ
76PT. Nguyễn Thị Lanh. PD. Diệu Lợi

2.000.000đ
77PT. Lê Công Quân

100.000đ
78FB Kim Loan 

100.000đ
79PT. Hao Tran 

200.000đ
80PT. Nguyễn Thị Nguyệt Thảo 

200.000đ
81PT. Không ghi tên 

300.000đ
82PT. Trần Thanh Yến 

100.000đ
83PT. Không ghi tên 

2.000.000đ
84PT. Không ghi tên 

200.000đ
85PT. Minh Tuyết 

200.000đ
86PT. Vu Thi 

1.000.000đ
87PT. Không ghi tên 

200.000đ
88PT. Không ghi tên 

500.000đ
89PT. Nguyễn Bích San 

10.000.000đ
90PT. Không ghi tên 

1.000.000đ
91

PT. Không ghi tên 


100.000đ

92PT. Quang An 

500.000 đ 
93PT. Không ghi tên 

300.000 đ 
94PT. Ngo Thi Hanh Tien 

1.000.000 đ 
95PT. Huỳnh Thị Ngân Hà 

500.000 đ 
96PT. Không ghi tên 

2.000.000 đ 
97PT. Banh Hue Man 

1.000.000 đ 
98PT. Chinh Lâm
Hoa Kỳ 
2.314.000 đ 
99PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ 
100PT. Bich Ni 

3.000.000 đ 
101PT. Đỗ Thị Thanh Phương 

2.000.000 đ 
102PT. Trần Thị Cúc 

5.000.000 đ 
103PT. Không ghi tên 

100.000 đ 
104PT. Le Khac Tri AC Trung Nguyet 

23.000.000 đ 
105PT. Nguyễn Kim Lang 

2.000.000 đ
106PT. Hạnh Hiếu 

1.000.000 đ

107PT. Nhu Huu 

200.000 đ 
108Dinh Be Hinh- CH. Sec 

1.000.000 đ 

109PT. Trần Thị Vân Anh 

500.000 đ 
110PT. Không ghi tên 

200.000 đ
111PT. Không ghi tên 

2.150.000 đ 
112PT. Trần Thị Thảo Trang 

2.500.000 đ 
113PT. Le Thanh Thien Y 

2.000.000 đ
114PT. Ngọc Diễm Hương 

5.000.000 đ
115PT. Đỗ Thị Hải 

2.000.000 đ
116PT. Nguyễn 

4.000.000 đ 
117PT. Diệu Thiện 

200.000 đ 
118PT. Lê Đình Liêm
 Slovakia 
10.000.000 đ
119PT. Mai Truong Quang 

1.000.000 đ 
120PT. To Hung Thinh 

1.000.000 đ 
121PT. Diệu Trí 
Đức quốc 
15.007.600 đ 
122PT. Lê Thị Thanh - Diệu Nhàn  

10.000.000 đ
123PT. Trần Thị Hạnh ( Pd Quảng Diệu ) 
 Hungary 
100 Euro
124PT. Trịnh Ái Liên ( Pd Hân Ẩn ) 
Hungary
100 Euro 
125PT. Trần Thị Hoài Thư ( Pd Diệu Nhàn) 
Hungary
100 Euro 
126PT. Phạm Thị Quyết Tâm -  An Diệu 
Hungary
100 Euro 
127PT. Hồ Thị Dung - An Ngọc Tâm
CH LITTUVA 
100 Euro 
128Anh chị Nguyệt Nghĩa 
CH. Séc 
2.000.000 đ 
129

Anh chị Thuý Hùng

 CH.  Séc
 5.000.000 đ  
130

PT. An Tịnh - Nguyễn  Thị  Ngọc Tuyết

USA
200 USD
131

PT. Không ghi tên 


500.000 đ
132

PT. Thien Thanh 


1.000.000 đ
133

PT. Tran Thi My Thanh 


3.000.000 đ 
134

PT. Võ Thị Hoa Mai 


1.000.000 đ  
135

PT. Lương Hà Phong 


1.000.000 đ 
136

PT. Đỗ Thị Thùy Dương 300.000 đ 


300.000 đ 
137

PT. Phạm Thị Thu Thủy 


2.000.000 đ 
138

PT. Nguyễn Thị Thu Thảo 


500.000 đ 
139

PT. Nguyen 


1.000.000 đ 
140

PT. Nguyễn Bảo Ngọc


 200.000 đ 
141

PT. Trần Thị Mộng Yến 


2.000.000 đ 
142

PT. Tâm Liên -  Liên Hoàng 


200.000 đ 
142

PT. Không ghi tên  


200.000 đ
143

PT. Không ghi tên 


300.000 đ 
144

PT. Vy Mong Thuy Tien  


200.000 đ
145

PT. Lê Thị Kim Tuyến  


300.000 đ 
146

PT. Nguyễn Trần Bích Ngọc 


200.000 đ 
147

PT. GĐPT An Đông 


1.000.000 đ 
148

PT. Không ghi tên 


500.000 đ 
149

PT. Lê Thị Thu hằng 


1.000.000 đ
150

PT. Phạm Thị Thu Thảo 


500.000 đ 
151

PT.  Nguyễn Kim Anh 


200.000 đ 
152Một phật tử ở Hoa Kỳ 

20.000.000 đ 
153PT. Dang Thi Nha Ai 

1.000.000 đ 
154GĐ. Ani Hoang 

2.000.000 đ
156

PT. Trâm Lê, PT. Chinh Lâm

USA
2.314.000 đ
157

PT. To Hung Thinh  


1.000.000 đ
158

PT. Không ghi tên 


500.000 đ 
159

PT. Không ghi tên 


200.000 đ 
160

KS. Đức Thanh

Thanh Hoá 

1.000.000 đ 

161

PT. Ngân và Hương


 400.000 đ 
162

PT. Không ghi tên 


200.000 đ 
163

PT. An Diệu Đức quốc 


2.000.000 đ 
164

PT. Chúc Bình 


100.000 đ 
165

PT. Trí Tạng 


1.000.000 đ 
166PT. Trần Thị Bích Phượng 

200.000 đ 

167PT. Nguyễn Thị Ba  Thốt Nốt 

Cần  Thơ

 4.000.000 đ 
168

PT. Trần Minh 


1.000.000 đ 
169

PT. Phạm Thu Trang 


2.000.000 đ 
170

PT. Nguyễn Thị Thanh Tuyền


1.500.000 đ 

171PT. Bùi Thúy Vy - Thanh Nhi 

1.000.000 đ 
172Cô Yến 

900.000 đ 
173Nguyen

400.000 đ 
174PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ 
175PT. Không ghi tên   

100.000 đ 
176PT. Lê Công Quân 

100.000 đ 
177PT. Diệu Phụng 
CH. Pháp 

1.500 Euro 

178PT. Thuy Linh, Van Phu 

200.000 đ 
179PT. Quang Thien 

500.000 đ 

180PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ

181PT. Không ghi tên 

100.000 đ 
182PT. Tâm Lê, PT. Chinh Lâm  
 USA 
2.314.000 đ 
183PT. Lê Thị hoàng Tâm 

500.000 đ 
184PT. Nguyễn Phú 

400.000 đ 
185PT. Tạ Thị Thanh Bình - An Bình 

500.000 đ 
186PT. Vu Thu Lan 

35.000.000 đ 
187PT. Không ghi tên 

100.000 đ 
188GĐPT. Thang - Thuong 

10.000.000 đ 
189PT.Như Ân, PT.Minh Tuệ, PT.Thị Mạnh
 USA

300 Usd

190

PT. Diệu Thường, PT. Diệu Chơn

PT. Quảng Liễu, PT. Nguyên Thành 

USA
250 Usd
191PT.  Huệ Thu 
USA 

500 Usd 

192PT. Diệu Thành  

100 usd 

193

PT. Giác Tịnh, PT. Giác Vị

PT. Giác Ngọc, PT. Giác Hiền   

 USA 

500 usd 

194PT. Không ghi tên 
USA  

250 Usd

195PT. Giác Hằng, PT. Diệu Lộc 

100 usd
196

Cộng đồng Phật tử Việt Nam 

tại thành phố Efurt

và các vùng lân cận Đức Quốc 


1.000 Euro 
197
PT. Nguyễn Thị Thủy - Diệu Hương 
USA

500 Usd

198
PT. Phan Bảo Trung 

300.000 đ 

199
PT. Lương Thị Bích Trâm 

1.000.000 đ 
200

PT. Nguyen Thi Tung và GĐ P20,

Park11 Timecity 


10,000,000 đ 
201
PT. Diệu Bạch 

4.500.000 đ
202
PT. Đào Thị Sa Sa 

500.000 đ  
203
PT. Không ghi tên 

1.500.000 đ
204
GiaTocBonMat

600.000 đ 
205
PT. Ngô Văn Thắng 

500.000 đ
206
PT. Lưu Tuyết Nhung - An Duyên 
Ba Lan 
10.000.000 đ
207
PT. Đỗ Thị Diệp,  Ngọc Lan 

3.000.000 đ
208
PT. Đặng Thị Minh Thu 

400.000 đ
209PT. Trần Mạnh Tài
Oklahoma. USA  
2.314.000 đ
210PT. Như Hạnh
Janna, USA 
500 Usd
211PT. Nguyễn Thị Minh Lan 
CH. Séc 
500 Euro
212PT. Trịnh  Thị Đào- An Ngọc 
CH. Séc 
300 Euro
213PT. Nguyễn Thị Quột 
CH. Séc 
200 euro
214PT. Vũ Thị Hằng  
CH. Séc 

100 euro

215PT. Trịnh Hồng Vân  
CH. Séc  
50 Euro
216PT. GĐPT Minh  Thông
CH. Séc  
100 Euro
217PT. Nguyễn Tiến Hà 
CH. Séc 
50 Euro 
218PT. Nguyễn Thị Tuyết  
CH. Séc
100 Euro
219GĐ Anh Nhan 

4.618.000 đ

220PT. Không ghi tên 

100.000 đ

221PT. Không ghi tên 

500.000 đ

222PT. Lại Thị Hương 

600.000 đ
223PT. Nguyen Thieu Phat Tu Dieu Chi 

5.500.000 đ
224PT. Lê Thị Nhung 

500.000 đ

225PT. Trần Thị Nguyệt 

500.000 đ

226Phật tử ở Thốt Nốt Cần Thơ

3.700.000 đ

227PT. Kim Anh 

3.000.000 đ 
228PT. Không ghi tên 

200.000 đ

229PT. Phan Huỳnh T. Thịnh 

500.000 đ

230

PT. Lý Thị Nho 


500.000 đ 
231

PT. Trương Thị Cúc  


200.000 đ
232

PT. Đỗ Văn Tri 


500.000 đ 
233

PT. Bùi Thị Trọng  


500.000 đ 
234

PT. An Huyền 


1.000.000 đ
235

PT. Diệu Thúy 


1.000.000 đ
236

PT. An Ngọc  


500.000 đ 
237

PT. Liên Thúy  


300.000 đ 
238

PT. Không ghi tên 


100.000 đ
239

PT. An Viên Đức 


1.000.000 đ 
240

PT. An  Trung 


1.000.000 đ
241

PT. An Tuệ Thanh 


1.000.000 đ
242

PT. Không ghi tên 


1.000.000 đ
243

PT.  An Phúc Tuệ 


3.000.000 đ
244

PT. Mai Truong Quang, Le Phan Quyen  


200.000 đ
245

PT. Dao Thi Hong Nhinh 


300.000 đ
246

PT. Konan 


200.000 đ
247

PT. Không ghi tên 


200.000 đ
248PT. Nguyen To Lanh 

100.000 đ 

249PT. Nguyên Bảo
Atlanta USA 

2.314.000 đ 

250GĐPT. Minh Nhiên, Minh Huy 

5.000.000 đ 

251Anh chị Thủy Tuấn 
Đồng Nai 

20.000.000 đ 

252PT. Liên Sa 
Hà Nội 

50.000.000 đ 

253

PT. An Như Phương -

Trần Thị Hồng Nhung 


3.000.000 đ 

254PT. Không ghi tên 

2.700.000 đ 

255Chị Thủy 
Boston 

1.000.000 đ 

256PT. An Tu- Khanh Bao 

500.000 đ
257PT. Nguyễn Văn Thắng 

200.000 đ
258Nghệ sĩ Đài Trang 

4.000.000 đ
259PT. Ngọc Châu 

1.000.000 đ

230PT. An Tịnh 

1.000.000 đ 

231Tập thể CNV công ty A -One 

1.500.000 đ 

232PT. Nguyễn Thị Mai 

700.000 đ 

233PT. Minh Hảo 

500.000 đ 

234PT. An Nguyệt 

1.000.000 đ 

235PT. Quảng Liên 

200.000 đ

236PT. Không ghi tên 

50.000 đ

237PT. Trần Lê Thanh Vy 

100.000 đ 
238PT. Yên Nguyễn 

100 Usd
239 PT. Vinh Nguyễn 

100 USD

240PT. Kim Nguyễn 

100 Usd 

241PT. Chi Thanh Lương 

2.000.000 đ

242PT.  Linh Thùy 

500.000 đ 

243PT. Diệu Sắc 

500.000 đ 

244PT. Lương Bích Thủy 

1.000.000 đ

245PT. Chí Loan Trần 

1.000.000 đ

246PT. Bảo Anh 

1.500.000 đ 

247PT. Hồ Thị An 

1.000.000 đ 

248PT. Nguyễn Thị Các Anh - Diệu Trang 

1.500.000 đ 

249PT. Không ghi tên 

200.000 đ

250PT. Lê Thị Ánh Hồng 

500.000 đ

251PT. Ha Y Nhi 

4.000.000 đ
252

PT.  Đinh Như Huyền,

Lê Tùng Hương 


2.000.000 đ

253PT. Không ghi tên 

2.300.000 đ 
254PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ
256PT. Không ghi tên 

50.000 đ
257PT. Không ghi tên 

500.000 đ
258PT. Nguyễn Linh Chi 

300.000 đ 
259PT. Đặng Mỹ Hạnh 

3.000.000 đ 
260

Phật tử cúng dường trong đêm

cầu nguyện “Hướng về miền Trung” 


21.400.000 đ
262PT. Đào Thị Lan Anh 

5.000.000 đ
263

PT .An Mỹ, An Thanh,

Khánh Minh Nghĩa,

Trí Ân, Lộc Ân, Chiêu Phượng Vy  


20.000.000 đ 
264Bé Trần Khải Hy 

1.000.000 đ 
265Bé Lăng Gia Ngọc 

500.000 đ

266Mr Chen Fu Yuang 
- Taiwan 

2.000.000 đ

267Đào Thị Thu Thuỷ - An Hương 

1.000.000 đ 
278PT Đặng Bửu Kiếm  

500.000 đ
279PT. Bùi Phạm Thiên Phú 

1.000.000 đ 
280Sư cô Huệ Xuân 
 Thủ Đức 
10.000.000 đ 
281PT. Vo Quang Hien 

1.000.000 đ
282T. Bích Ngọc 
Oklahoma Usa 

2.500.000 đ 

293PT. Banh Thi Ngoc Dung 

1.000.000 đ
294PT. Kiều Loan  
New Zealand 
15.400.000 đ 
295GĐPT. Khánh Quang An Hồng 

7.000.000 đ
296PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ
297

GĐPT. Nguyễn Ngọc Hà

- Phương Diệu 


5.000.000 đ
298PT. Đài Trang 

4.000.000 đ
299PT. Nhật Lâm - Đức Hạnh 

1.000.000 đ
300PT. Chiến Thưởng 
Erfurt Đức quốc 
50€ 
301PT. Hà Phú
Erfurt Đức quốc 
50€ 
302PT. Bắc Kháng 
Erfurt Đức quốc   
20€
303PT.  Hoàng Phương Thảo 
Hamburg, Đức quốc 
20€ 
304PT.  Nguyễn Vy 
Erfurt Đức quốc 
20€ 
305PT .Khánh Nhật Đức 
Erfurt Đức quốc
50€  
306PT An Hồng
Weimar , Đức quốc 
100€ 
307PT.An Mỹ
Erfurt Đức quốc 
100€ 
308PT. Diệu Tại 
Erfurt Đức quốc  
50€ 
309PT. Nga Tuấn 
Erfurt Đức quốc
20€ 
310PT. Hương Châu 
Frankfurtammai,  Đức quốc 
20€
311PT. Nguyễn Thị lệ Thu 

200.000 đ 
312PT. Kiết Tường 
Quận 8 
10.000.000 đ 
313PT. An Thuỷ 
Quận 8 
10.000.000 đ
314PT. Đặng Thị Cẩm Linh -  An Tuệ Chi

300.000 đ 
315

PT. Nguyễn Trung Dũng

và nhóm Phật tử Bỉm Sơn 

Thanh Hoá 
2.500.000 đ 
316PT. Nguyễn Thị Huệ - Diệu Lan 
Ba Lan 
10.000.000 đ
317PT. Huệ Hiền 
Alabama USA 
23.000.000 đ
318Đ. Nguyễn Việt Nam  

100.000 đ
319GĐ. Nguyễn Văn Chung 

100.000 đ
320PT. Đỗ Thị Hường 

200.000 đ
321PT. Trần Văn Chung 

300.000 đ
322PT. Nguyễn Phú Cường - Tịnh Cường 

50.000 đ
323PT. Nguyễn Duy Hùng - Thiện Huệ 

50.000 đ
324PT. Nguyễn Thị Thân 

100.000 đ 
325PT. Trần Thị Dung 

200.000 đ 
326PT. Phạm Xuân Kha 

200.000 đ 

327PT. Nguyễn Thảo Nhi 

100.000 đ
328PT. Nguyễn Đức Tiến - Hương 

300.000 đ 
329PT. Nguyễn Văn Cừ 

200.000 đ 
330

PT. Nguyễn Văn Tứ 


250 chiếc áo mới
331PT. Nguyễn Thị Loan - Diệu Thương 

500.000 đ
332PT. Cao Thị Đào 

200.000 đ
333PT. An Hương 

200.000 đ

334

Cộng đồng Phật tử Việt Nam

tại Florida - Hoa Kỳ 


2000 USD
335PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ
336Ông bà Việt Nhung 
Tân Phước, Biên Hoà 
10.000.000 đ
337PT. Nguyen Van Tu 

500.000 đ 

338PT. Trung Fit 24, PT. Thái Fit 24

10.000.000 đ 
339PT.  Trần Thị Thân 

3.000.000 đ
340PT. Phạm Tự 

3.000.000 đ
341GĐPT. Nghiêm - Hoài 

5.000.000 đ

342PT. Không ghi tên 

200.000 đ

343Công ty TNHH Thái Bình 1 
Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai 

10,000,000 đ 

344PT. Trần Tiến 
CH.  Séc 

50.000.000  đồng

345PT. Không ghi tên 

500.000 đ

346PT. Khánh Đạo  

5.000.000 đ

347PT. Lê Thị Hoa 

300.000 đ

348

GĐPT. Nguyễn Thị Vẹn, 

Phạm Thị Mến,  Thiệu Vân Sướng,

Thiều Thị Thúy Kiều 


1.000.000 đ

349PT. Tư Cần Long An

10.500.000 đ

350PT. Nguyễn Thị Kim
Q6, HCM 

500.000 đ

351PT. Nguyễn Thị Liên 
Q6, HCM

500.000 đ

352Chị Gái Đức Hòa
Long An 

100.000 đ

353

PT. Phạm Văn Dự,  Nguyễn Thị Ngọc

Bích Đức Hòa

Long An 
200.000 đ
354PT. Ty  Đức Hòa Long An 

100.000 đ

355PT. Dao Thi Van Anh
Hà Nội 

5.000.000 đ

356

Công ty CP PT DT ACCENDUS 


50,000,000 đ 

357

Nhóm Phật tử từ Erfurt, Weimar,

Hamburg ,Frankfurt Đức quốc 


13.502.000 đ (500 Euro)

358

Nhóm Phật tử Phật đường Giác Tuệ:

PT. An Thiện, An Phương (Hạnh),

An Diễm, An Tịnh Thanh,

An Sen, An Thắm ... 

Dressden, Đức quốc

15,600,000 đ

359PT. Không ghi tên

500.000 đ

360PT. Phật tử không ghi tên 

1.000.000 đ

361PT. Nguyen

5.000.000 đ

362PT. Le Nguyen Tuong Van 

300.000 đ

363GĐPT. Huynh - Hương
Berlin Đức quốc 

200 Euro

364GĐ chị Mâu 
Brandenburg, Đức Quốc 

100 Euro

365GĐPT. Dung Minh
Brandenburg, Đức Quốc 

100 Euro

366GĐPT. Tâm Hiền 
USA 
200 USD
367GĐPT.  Châu Thinh 
KRaKow Ba Lan 

5.000.000 đ 

368GĐPT  Phương Vinh Đình Xuyên 
Hà Nội 

1.000.000 đ

369GĐPT. Duyên Dương Ninh Hiệp 
Hà Nội 

3.000.000 đ

370GĐPT Vương Anh Ninh Hiệp 
Hà Nội 

3.000.000 đ

371PT. Thu Trang 

1.000.000 đ

372PT. Không ghi tên 

300.000 đ 

374GĐPT. Khánh Hương - An Huệ 
Long An 

2.000.000 đ

375Chùa Giác Đạo
TP. Cheb, CH. Séc 

40.000.000 đ

376Chi Hội người Việt Nam 
TP. Brno và  Namorava, CH. Séc 

46,380,000 đ

377Cộng đồng Phật tử VN 
FL. USA  

2.000 Usd

378Nhóm Phật tử hoa Sala 

2.000.000 đ 

379PT. Trần Văn Quang 

500.000 đ 

380PT. Nguyễn Thuận 

500.000 đ 

381Tập thể CTy Lâm Hoàng Phát

20.000.000 đ 

382PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ 

383PT. Nguyễn Thị Tuyến 

2.000.000 đ

384

Công ty Thực phẩm

Trịnh Thành Lợi   


600 cây bún gạo

(~84.000.000 đ)

385

PT. Đỗ Thị Kim Hồng, 

Bùi Thị Kim Loan


7.000.000 đ

386PT. Chi Dung 

10.000.000 đ

387PT. Phạm Thị Mỹ Hằng 

500.000 đ

388PT. Không ghi tên 

200.000 đ

389PT. Trà 

100.000 đ

390

PT. Dieu Am-Quang Nguyen

NC Duc 


2.675.000 đ 

391PT. Do Thu Ha 

1.328.000 đ 

392PT. An Thuận  

Phú Nhuận, HCM 

5.000.000 đ

393PT. Tran Thi Tuyet Van 

10.000.000 đ 

394PT. Khánh Nhất Lĩnh - Bùi Mai Lĩnh
Hậu Lộc Thanh Hoá 

500.000 đ

395PT. An Huệ 
Quận 5   

1.000.000 đ

396PT. Ly Khiet Dieu 

400.000 đ

397GĐPT. Hân Nghĩa- Giác Hiền 
USA

200 Usd

398

Cộng đồng người Việt Nam tại

TP. Brno - Nam Morava và Nhóm

Hương Sen Brno CH. Séc


53.620.000 đ

(cộng luôn đợt một (46.380.000 đ)

là 100 triệu vnđ) 

399

PT. Dieu Cat Tuong,

Trinh Thi Yen, Anna Ai Linh,

Ottva Alex , Duc Long ott 


7,800,000 đ 

400Nhóm Phật tử Tường Thảo  
Hoa Kỳ 
4.700.000 đ
401PT. Võ Thị Liên 

400.000 đ
402PT. Trần Thị Hạnh 

200.000 đồng
403PT. Lê Thị Hân 

200.000 đ 
404PT. Trần Thị Lan 

200.000 đ 
405PT. Không ghi tên 

500.000 đ 
406

PT. Trần Văn Hậu - Minh Phương,

Nguyễn Ngọc Phương Mai 


500.000 đ
407PT. Lý Thị Hợp   

1.000.000 đ
407PT. Tran Thi Duong Ngoc Anh 

2.000.000 đ
408PT. An Đức  
Đồng Nai 
1.000.000 đ
409PT. Diệu Đức 
Bình Phước 

2.000.000 đ

410PT. Diệu Huệ - Diễm Huyền 
HCM 
5.000.000 đ
411PT. Dương Đình Thủy
Phú Thọ 

1.000.000 đ

412PT. Ken 
Đồng Nai 

1.400.000 đ

413PT. Võ Thị Liên 

400.000 đ

414PT. Trần Thị Hạnh 

200.000 đồng

415PT. Lê Thị Hân 

200.000 đ 

416PT. Trần Thị Lan 

200.000 đ 

417PT. Không ghi tên 

500.000 đ 
418

PT. Trần Văn Hậu - Minh Phương,

Nguyễn Ngọc Phương Mai 


500.000 đ

419PT. Lý Thị Hợp  

1.000.000 đ

420PT. Tran Thi Duong Ngoc Anh 

2.000.000 đ

421PT. Lâm Kim Chánh  
Oklahoma Hoa Kỳ 

200 USD

422PT. Huynh Yen Oanh 

200.000 đ

423PT. Không ghi tên 

100.000 đ

424

Hành giả góp phần trong khóa tu

Sống Tỉnh Thức lần thứ 50 


28.430.000 đ

425PT. Hương Võ 

2.000.000 đ 

426PT. Thảo Võ 

1.000.000 đ 

427PT. Kim Lan 

500.000 đ 

428PT. Minh Châu Đỗ

500.000 đ 

429PT. Lý Tú Hoa 

500.000 đ

430PT. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 

200.000 đ

431PT. Như Vương 

300.000 đ

432

PT. Le Ngoc Tam Hien

( Ben Yeu Thuong)


3.000.000 đ 

433

PT. Nguyễn Thị Kim Luông

-  An Tịnh

Q8

5.000.000 đ

434PT. Lê Thị Của  
Oklahoma USA  

2.314.000 đ

435Cộng đồng Phật tử Việt Nam

PT. Effurt và các vùng phụ cận

Đức Quốc 

26.973.000 đ

 

Tin Tức Liên Quan