Phương danh Phật tử góp phần từ thiện tiêm vắcxin Covid 19 cho người nghèo

12/03/2021 4:12

Phương danh Phật tử góp phần từ thiện tiêm vắcxin Covid 19 cho người nghèo
STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

TỊNH TÀI

1Cộng đồng Phật tử Việt Nam 
Hoa Kỳ 

2.000 USD

2Ni sư Thích Nữ Cát Tường
Florida, Hoa Kỳ 
500 USD
3

PT. Chinh Lâm

Oklahoma, Hoa Kỳ 

100 USD

4PT. Trần Thị Thảnh PD: Quảng Thuỷ
Bình Định

4.000.000 vnđ

5PT. Nguyễn Thiên Vy
Bình Định
400.000 vnđ
6PT. Trần Vy Linh
Bình Định
400.000 vnđ
7PT. Không ghi tên 

200.000 vnđ 

8PT. Nhuận Nhiên 

100.000 vnđ

9PT. Không ghi tên 

200.000 vnđ 
10PT. Không ghi tên 

100.000 vnđ
11PT. Không ghi tên 

2.000.000 vnđ 

12PT. Phan Thị Lan Chi 

2.000.000 vnđ

13PT. Nguyễn Thị Uyên Quyên 

200.000 vnđ 

14PT. Nguyễn Thị Thoa - Diệu Tuệ
chùa Pháp Hoa, Đức Quốc 
14.100.000 vnđ 
15PT. Lương Thị Có
Hoa Kỳ 

1.000 USD 

16PT.  Nguyễn Thị Châu Hoàng
Hoa Kỳ 

1.000 USD 

17PT. Nguyễn Anh Tuấn 

500.000 vnđ 

18PT. Huỳnh Ngọc Hương 

1.500.000 vnđ 
19PT. Nguyễn Thị Nhã Vy

500.000 vnđ 

20GĐPT.  An Đạo 
Đức Quốc 
5,500,000 vnđ
21GĐPT.  Nguyễn Xuân Vinh 

500.000 vnđ 
22PT. Nguyễn Thúy Hà 

1.000.000 vnđ 
23PT. Hồ Thị Bích Vân  

20.000.000 vnđ 

24PT. Hồ Ngọc Đức

200.000 vnđ 
25PT. Huỳnh Oanh

200.000 vnđ 
26Nhóm Phật tử Gò Vấp

2.500.000 vnđ 
27PT. Diệu Thường
Hoa Kỳ  
100 USD  
28PT. Diệu Phước
Hoa Kỳ  
100 USD  
29PT. Diệu Chơn, PT.  Nguyên Thuận 
Hoa Kỳ  
100 USD  
30PT. Đức  Nghiêm, PT.   Quảng Liễu 
Hoa Kỳ  
100 USD  
31PT. Thiện Quang,  PT. Tịnh Thủ,
PT. Tịnh Trì, PT. Tịnh Lạc,  
PT.  An Tâm, PT. Giác Ngọc,   
PT.  Giác Thanh

Hoa Kỳ  
600 USD 
32PT. Nguyên Thảo
Hoa Kỳ  
300 USD 
33PT. Diệu Đức
Hoa Kỳ  
100 USD 
34PT. Giác  Hạnh
Hoa Kỳ  
100 USD 
35PT. Diệu  Thơ
Hoa Kỳ  
100 USD 
36PT. An Tịnh
Hoa Kỳ 

300 USD 

37PT. Thị Hảo
Hoa Kỳ 
100 USD 
38PT. Huệ Thu
Hoa Kỳ 
100 USD 
39PT. Diệu Hằng

500.000 vnđ 
40PT. Hoa Đức

1.000.000 vnđ 
41PT. An Huệ Trí

1.000.000 vnđ 
42PT. Không ghi tên 

900.000 vnđ 
43PT. Liên Thơ

200.000 vnđ 
44PT.  An Huyền

1.000.000 vnđ 
45PT. Không ghi tên

1.000.000 vnđ 
46PT. Hồ Vĩnh Phúc

1.000.000 vnđ 
47Cộng đồng Phật tử Việt Nam
Hoa Kỳ
2.000 USD
48PT. Phạm Thị Nga 

10.400.000 vnđ 
49PT. Nguyễn Ngọc Chương 

400.000 vnđ 
50PT. Hồ Ngọc Đức 

300.000 vnđ 
51PT. An Như Trúc 

1.000.000 vnđ 

52Phật tử không ghi tên 

50.000 vnđ 

53Phật tử không ghi tên 

1.000.000 vnđ

54Cộng đồng Phật tử Việt Nam
Hoa Kỳ 
1000 Usd
55PT. Hồ Ngọc Đức 

200.000 vnđ 
56Nguyễn Thụy Thùy Vân 

500.000 vnđ 
57Anh chị Hà - Hương 

1.000.000 vnđ 
58PT. Nguyễn Thị Quyên Quyên 

200.000 vnđ

Tin Tức Liên Quan