Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Từ thiện miền Trung

25/10/2016 3:47

 

TT   Phương Danh Địa Chỉ   Tịnh Tài
1 Số tiền còn tồn do các nhà hảo tâm góp sau cho chuyến từ thiện Gia Lai 07/2016   53.506. 000 VNĐ
2 Số tiền còn tồn do các nhà hảo tâm góp sau cho chuyến từ thiện Sóc Trăng 09/2016   17.900.000 VNĐ
3 Ông Bà Đức Bạch, Diệu Thiện Califonia, USA 1.000 USD
4 PT. Diệu Vân (Hải Phương) CH. Séc và một số PT. Hà Nội   50.000.000 VNĐ
5 Chùa Giác Minh CH. Séc 10.000.000 VNĐ
6 Nguyễn Thị Cát Anh   500.000 VNĐ
7 Anh, Chị Hoan - Sơn Hà Nội 3.000.000 VNĐ
8 Gia đình Giang, Hương, Quỳnh Hà Nội 7.000.000 VNĐ
9 Cô Diệu Liên Quận 11, Sài Gòn 1.000.000 VNĐ
10 Anh chị Tuấn. Thủy Biên Hoà 20.000.000 VNĐ
11 Anh Phan Bá Đạt CALIFONIA 2.000.000 VNĐ
12 Cô Diệu Đạt CALIFONIA 3.000.000 VNĐ
13 PT. An Thiện - Nguyễn Thị Lương Phật đường Giác Tuệ, Dresden, Đức quốc  10.000.000 VNĐ
14 Chùa Giác Minh Praha 10, CH. Séc 1.100 USD
15 Trung tâm Thương mại An Đông Praha 10, CH. Séc 1.400 USD
16 Ni sư Thích Nữ Liễu Hà và quí Phật tử đồng hương chùa Báo Ân Florida, Hoa Kỳ 10.000 USD
17 PT. Chinh Lâm Oklahoma, Hoa Kỳ 1.000.000 VNĐ
18 PT. Diệu Trí Erfurt, Đức quốc 100 Euro
19 PT. Trần Thị Hồng Nhung - An Như Phương Q.1 3.000.000 VNĐ
20 GĐPT. An Hồng, Khánh Bảo Phước   5.000.000 VNĐ
21 GĐPT. Hồ Hoài Trang - Liên Trang   5.000.000 VNĐ
22 Nguyễn Thị Hạnh  Quận 12 1.000.000 VNĐ
23 Tập thể nhân viên Cty Lâm Thăng   10.000.000 VNĐ
24 Phật tử Khánh Đức - An Như Q5 1.500.000 VNĐ
25 Phật tử An Mỹ Q6 2.000.000 VNĐ
26 Phật tử Phượng Vy   2.000.000 VNĐ
27 Phật tử Nguyễn Tùng Thy   1.500.000 VNĐ
28 Phật tử Hồ Lê Hiệp   1.000.000 VNĐ
29 Phật tử Truyền Khải - Truyền Đạt   1.000.000 VNĐ
30 Phật tử Vinh Phong - Vinh Nguyên   1.000.000 VNĐ
31 GĐ Phúc Ân - từ Ân - Từ Huệ   1.000 USD
32 GĐ Mark Chen, Wendy, Wesley   1.000 USD
33 Phật tử An Như Nguyện   100 USD
34 Mr Chen Fu Yuan   50 USD
35 Ms Lu Chia   100 USD
36 Ms Lo Yu Yen   100 USD
37 PT. Diệu Nhàn CH. Séc 2.100.000 VNĐ
38 PT. Vũ Thúy CH. Séc 900.000 VNĐ
39 PT. Phương Vương CH. Séc 2.100.000 VNĐ
40 PT. Trương Thị Hải Hậu CH. Séc 600.000 VNĐ
41 PT. Tịnh Tuyết CH. Séc 2.100.000 VNĐ
42 PT. Diệu Thục (Kim Qui) CH. Séc 2000 kc
43 GĐ Anh chị Bình Oai CH. Séc 2000 kc
44 GĐ Anh chị Nguyệt Nghĩa CH. Séc 2000 kc
45 PT. An Trương (Chị Thư) CH. Séc 1000 kc
46 GĐ Anh chị Hiến Hoàng CH. Séc 1000 kc
47 PT. An Hoa (Phượng) CH. Séc 1000 kc
48 PT. An Như (Hảo) CH. Séc 500 kc
49 An Trúc CH. Séc 5.000.000 VNĐ
50 Đoàn Thị Thu Hiền   300.000 VNĐ
51 Nguyễn Thị Hạnh   300.000 VNĐ
52 Đỗ Xuân Liễu   300.000 VNĐ
53 Nguyễn Văn Lang   1.000.000 VNĐ
54 Nhóm Phật tử Chùa Liên Trì Củ Chi 650.000 VNĐ
55 Phật tử bỏ vào thùng " Quĩ từ thiện miền Trung tại Tu viện Khánh An"   9.800.000 VNĐ
56 Cô Như Hải Q.Bình Thạnh 1.00.000 VNĐ
57 PT. Chinh Lâm Oklahoma, Hoa Kỳ 50 USD
58 PT. Đỗ Nguyễn Oklahoma, Hoa Kỳ 50 USD
59 Chị Vương Thị Thùy Dương Q.Thủ Đức 300.000 VNĐ
60 Nguyễn Thị Thu Hà - Như Đức Quận 12 500.000 VNĐ
61 Công ty TNHH Dược phẩm An Hy    
1.000 chiếc mền, 3000 chiếc  áo thun và 50.000.000 VNĐ
62 Thoa Nguyễn Canada 200 CAD
63 Ban Giám đốc cùng tập thể cộng đồng bà con Trung tâm thương mại Asia Dragon Bazar Svaty criz, Phật tử Chùa Giác Đạo, TP. Cheb, CH. Séc   150.000.000VNĐ
64 PT. An Hoà   Phú Nhuận 10.000.000 VNĐ
65 An Mỹ An Phú Đông, Quận 12 500.000 VNĐ
66 Nhóm Phật tử Erfurt:
Cô Hà Weimar :20€, Cô Nhung Weimar:20€, Cô Lý Lan EF :50€, Cô Nhuận Phước :10€, Cô Đoan Trang : 10€, Cô Chiến Thưởng EF :50€, Cô An Mỹ :50€, Cô Dương :10€, Cô Dũng Cúc EF:10 €, Cô Vân Anh :10€, Cô Linda :10€, Cô Tuyền :20€, Cô Quyên Weimar :20€, Cô Ngọc Trung :20€, Gia đình chị Vạn Hoa :50€ và 4 vị không  ghi tên :30€
  Tổng cộng là 400 €
67 PT An Lý Tây Ninh  1.000.000 VNĐ
68  PT. Hoàng Thị Phụng  Đông Hưng, Quận 12  6.000.000 VNĐ
69 Trương Thị Ngọc Sương   500.000 VNĐ
70 PT. Nguyễn Thị Lan, Diệu Huệ Quận 12 3.000.000 VNĐ
71 Nguyễn Thị Diệu Hương   3.000.000 VNĐ
72 GĐ PT. Liên Vân An Phú Đông 2.000.000 VNĐ
73 PT. Minh Nhiên Quận 12 2.000.000 VNĐ
74 Nhóm Phật tử Erfurt
Anh, chị Linh Lý: 80 €, PT. Khanh Phương 20 €, PT. Ngọc Minh Kha Tiến 10 €, PT. Phạm Thị Dung 20 €, PT. Nguyễn Văn Quang 20 €, PT. Anh Tuấn Kim Anh 10 €, PT. Gấm Viên 10 €, PT. Nhiên Khất 20 €, PT. Dũng Kim Anh 10 €, PT. Diệu Tiến 50 €, PT. Đồng Ngân 100 €, PT. Konchogsana 50 €, PT. An Diệu - Huyền 30 €, PT. Suat Bch 20 €, PT. Phạm Đức Phú 100 €, PT. Phạm Phương Mai 25 €, PT. Phạm Phú Sơn 25 €, PT. Phạm Quang Huy 25 €, PT. Vũ Sĩ Toán 25 €, PT. Suat leifig 50 €, PT. Minh Chung 20 €, PT. Phượng (Muhausen) 10 €, PT. Diệu Hạnh (Berlin) 50 €, PT. Minh Đức 50 €, PT. Minh Hiếu 50 €, PT. Thủy 50 €, PT. Mai 10 €, PT. Loan 20 €, PT. Hoàn 20 €, PT. Anh Art 50 €, PT. Oanh 25 €, PT. Hoa Cứ 25 €, PT. Tuyết Toàn 20 €, PT. Thái 10 €, PT. Mario 20 €, PT. Hảo 10 €, PT. An Diệu - Huyền 20 €, PT. Quí Thoa 30 €, PT. Thìn Thanh (Berlin) 30 €, PT. Hoa Bích 10 €, bà Andress 10 €, em , chú và mẹ bà Andress 50 €, PT. Ánh Kiểm 20  €, PT. Diệu Đức 10 €, PT. An Phước 10 €, PT. Yến Kha 10 €, PT. Dung Lâm 10 €, PT. Hương Fran 30 €, PT. DN 500 
 

 

75 PT. Nguyễn Bích San - Hoa Thiện  -

20.000.000 VNĐ

76 PT. Diệu Hoa Quận 12

500.000 VNĐ

77 Nguyễn Thị Phương Thảo, Tôn Nữ Minh Hiền  

300.000 VNĐ

78 PT. An Trung P. An Phú Đông, Quận 12

1.000.000 VNĐ

79 Công ty Âm thanh Ánh sáng Hiển  

5.000.000 VNĐ

80

Các em chùa Pháp Hoa, California

Tristan wan, Katie Soi, Jordan Soi, Sophie Leong, Catherine Leang, Richard Choi, Terry Choi

 

 

 

13.900.000 VNĐ

81

PT. Trịnh Gia Khánh - Nguyễn Thị Xuân ( Nga Cương)

Ninh Hiệp, Hà Nội

10.000.000 VNĐ

82

PT. Chơn Thành Huệ 

 

1.000.000 VNĐ

83

Đặng Thị Thùy Linh

 

400.000 VNĐ

84

PT. Diệu Trí

 

5.000.000 VNĐ

85

PT. Viên Hoa

 

2.100.000 VNĐ

86

Huỳnh Thị Kim Huệ

 

1.000.000 VNĐ

87

Phạm Thị Thanh Phương

 

500.000 VNĐ

88

Nguyễn Thị Hường

 

500.000 VNĐ

89

Phạm Thị Minh

 

200.000 VNĐ

90

Phan Đức Thọ

 

200.000 VNĐ

91

Nguyễn Thùy Linh

 

500.000 VNĐ

92

Trần Thị Mỹ Châu

 

1.000.000 VNĐ

93

Bùi Quang Vinh 

 

500.000 VNĐ

94

Giác Đức Nguyệt và Gia Đình

 

10.000.000 VNĐ

Tin Tức Liên Quan