Tọa đàm “Chung một hướng đi”

12/07/2019 8:13
Chiều 10/7/2019 (8/6/Kỷ hợi), tại Pháp đường Thấy và Biết – Tu viện Khánh An đã diễn ra buổi tọa đàm “Chung một hướng đi”, có gần 70 thành viên Tăng, Ni là cựu sinh viên khoá III CCPH tham dự.

Trước khi bước vào Toạ đàm, TT. Thích Đồng Trí đã báo cáo kết quả cuộc họp vào buổi sáng v/v thành lập Ban Liên lạc Hội cựu TNS. Khoá 3 CC PH. Đại chúng đã chọn cử 24 thành viên tham gia Ban Liên lạc, trong đó có 19 thành viên là Trưởng Đại diện một số vùng miền và 5 thành viên Ban thư ký. TT. Trí Chơn được phân công nhiệm vụ Tổng Thư ký Ban Liên lạc. 


Sau khi đọc danh sách Ban Liên lạc và lấy ý kiến biểu quyết, tất cả đại chúng đều tán thành bằng cách vỗ tay và thống nhất công cử Ban Thư ký của Ban Liên lạc điều phối chương trình Tọa đàm.


Sau phát biểu ra mắt, nhận nhiệm vụ của TT. Trí Chơn, TT. Đồng Trí đã  phát thảo đề án tọa đàm.

Tên tọa đàm: Chung một hướng đi.

3 đề mục cần cống hiến trí tuệ để thảo luận: 

  • Giáo dục tự viện: 

Hầu hết chư Tăng , Ni khoá ba đều là đã trụ trì hoặc đa phần là giảng sư giảng dạy tại các trường Phật học. Do đó đề mục  giáo dục tự viện phù hợp để ứng dụng trong việc nuôi dạy đệ tử và giáo dưỡng học đồ. 

  • Phương thức hoạt động của Ban Liên lạc:

Toạ đàm đã nêu ra tinh thần gắn kết giữa các thành viên CCPH khóa ba với nhau, giữa các vùng miền với nhau và gắn kết chư pháp hữu ở trong nước và nước ngoài bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp nhằm giữ mối giao lưu gắn kết trong mọi công tác phật sự; 

  • Chia sẻ kinh nghiệm về đường hướng tu tập: 

Mỗi người mỗi phương thức sống, mỗi người có pháp môn tu nhưng cốt lõi vẫn là Chăm sóc tình huynh đệ (xây dựng tăng đoàn) và nuôi dưỡng tâm bồ đề. 

Chia sẽ kinh nghiệm tu tập là cơ hội để học hỏi lẫn nhau những bài học vô cùng hữu ích trên lộ trình giải thoát. 


Sau hơn ba giờ đồng hồ thảo luận, tọa đàm đã đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp phong phú, đa dạng kể cả một số quan điểm trái chiều; song tất cả đều được thể hiện tinh thần “Chung một hướng đi” như tên chủ đề đã nên.

Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: M.Trường

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi tọa đàm:


Tin Tức Liên Quan