THƯ CÁM ƠN

19/03/2022 9:05

 

THỨ CÁM ƠN

Kính gửi: Quí tôn đức tăng, ni, quí Phật tử ân nhân trong và ngoài nước

Trong bối cảnh chiến sự ác liệt đang diễn ra tại Ukraine gây hỗn loạn xã hội bản địa, trong đó cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng cả về sinh mạng, sức khỏe và tài sản. Chùa Nhân Hoà - Ba Lan, ngôi chùa do chúng tôi trụ trì đã đón nhận cả nghìn người Việt từ Ukraina xin được tạm thời lưu trú ở đây.

 

Trong hơn 10 ngày qua, chúng tôi đã mở lời kêu gọi chư tôn đức tăng, ni và Phật tử trong và ngoài nước phát tâm góp tịnh tài yểm trợ cho bà con tị nạn vì chiến tranh. Cho đến hôm nay, số tịnh tài có được là hơn 700.000.000 VNĐ, tương dương 30.000 USD và 5.900 EURO. Số tịnh tài này là tấm lòng, là tình thương quí báu của chư vị, chúng tôi đã chuyển sang Ba Lan vào ngày 18/03/2022. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan, Hội người Việt Nam tại Ba Lan và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan - chùa Nhân Hoà đã nhận số tịnh tài nói trên và sẽ được sử dụng cho việc giúp bà con Việt Nam tại Ukraine đang trong binh biến.

Có được tình thương cao quí này, chúng tôi chân thành tri ân chư Phật tử đồng hương tại Florida - USA, Hội Từ thiện Phật giáo Phổ Hiền - USA, chùa Pháp Hoa, Thüringenv- Đức Quốc, chùa Tịnh  Tâm - Pháp quốc, chùa Giác Đạo, chùa Giác Minh - Cộng hòa Séc… cùng quý tôn đức tăng, ni, Phật tử trong nước và hải ngoại hoặc có ghi tên hoặc không ghi tên đã góp tấm lòng vàng cao quý của chư vị giúp đỡ cho bà con ta đang vô cùng khó khăn tại Ukraina cũng như đang di cư qua Ba Lan.

Cầu nguyện Đức Phật gia hộ thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc,   tất cả chúng ta có được cuộc sống bình yên trong nếp sống thiện lành.

Trân trọng cảm ơn

Khánh An, ngày 18/02/2022

Thầy Trí Chơn


Tin Tức Liên Quan