Lễ tưởng niệm - cầu siêu cố Phật tử Hoa Tâm - Vũ Thị Thư, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc tại Tu viện Khánh An

14/03/2020 6:38
Đêm 20/02/ canh Tý (13/03/2020), Tăng thân tu viện Khánh An đã tổ chức lễ tưởng niệm - cầu siêu cố Phật tử Hoa Tâm - Vũ Thị Thư Chủ tịch hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Trong giây phút tưởng niệm, thầy Trí Chơn đã ôn lại công đức mà cố Phật tử Hoa Tâm đã phụng sự Phật pháp tại CH. Séc

Thầy nói Cụ Hoa Tâm - Vũ Thị Thư là ân nhân lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc trên cả hai phương diện đời và đạo. Hơn 30 năm sống trên đất Séc, nửa thời gian đầu Cụ cùng một số doanh nhân lập Trung tâm thương mại Sapa, thủ đô Paraha và Trung tâm thương mại Vinamo - Brno, thành phố lớn thứ hai Cộng hòa Séc. Hai Trung tâm này đã cưu mang, đùm bọc, tạo điều kiện công ăn việc làm cho không biết bao nhiêu người Việt qua nhiều thế hệ sống trên đất Séc. Nữa thời gian còn lại, Cụ hướng tâm về Tam Bảo, tu tập và khuyến tấn mọi người tu theo. Cụ có công đức lớn trong việc thỉnh tăng từ Việt Nam sang hành đạo ở Châu Âu; vận động thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc,  các chi hội địa phương và nhiều đạo tràng tu tập được hình thành cũng nhờ ở công đức Cụ. 

Thầy Viện chủ được Cụ kính trọng, gắn bó từ những ngày đầu biết nhau cho đến khi Cụ viên mãn cuộc tử sinh. Tâm nguyện cuối đời của Cụ là được nhắm mắt tại thành phố Hồ Chí Minh và được thầy Viện chủ đứng ra lo tang lễ. Và, điều đó đã trở thành hiện thực trong suốt mấy ngày qua. 

Sau lời tưởng niệm của thầy đại chúng cùng trì tụng kinh A Di Đà sau đó di chuyển sang linh án dâng hương  và niệm Phật hồi hướng kỳ siêu cho Cụ. BBT Web


Hình ảnh ghi nhận được:Tin Tức Liên Quan