Tu viện Khánh An trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2564 - 2020

7/05/2020 9:42


Sáng ngày rằm tháng tư năm canh tý (07/05/2020), Tu viện Khánh An đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL.2564 tại Pháp đường chánh niệm.


Trong tình hình cả nước đang ở giai đoạn vượt qua cơn đại dịch Covid-19, Tu viện cũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, mỗi Phật tử đều đứng theo khoảng cách qui định và tất cả đều được phát khẩu trang.


Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức niệm hương, đảnh lễ Thế Tôn và trì tụng sám Khánh Đản. Sau phần trì tụng, đại chúng đã có 20 phút thiền tọa trước giờ pháp thoại. 


Nói về sự kiện Phật đản với tình hình hiện tại, Thầy Viện chủ  khuyến tấn đại chúng hãy có thái độ sống tích cực, lạc quan, điều đó không chỉ giúp ta thảnh thơi mà còn là những giọt nước mát mẻ, thanh lương tưới mát vun đắp hạnh phúc gia đình, an định xã hội.


Đức Thích Ca Mâu Ni được ca ngợi là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thế nhưng, đây cũng chỉ là phước tướng mà Phạm thiên,  Chuyển luân thánh vương cũng có. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào hình tướng ấy thì chưa thấy được chân tướng Đức Thế Tôn. Đức Phật nói ai thấy duyên khởi người đó thấy pháp, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai.

 

Nhục thân của chúng ta được hình thành từ bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Chúng duyên hợp theo nghiệp lực và sau đó chúng tan rã theo nghiệp lực. Như thế qua thời gian, ta đã từng sống và chết. Sống và chết là huyễn hóa, không gọi là chân thực tại, trong khi pháp thân thường trú của Như Lai thì  bất biến, chưa bao giờ sanh và chưa bao giờ diệt. Thân chúng ta thường được gọi là huyễn hóa vì nó cũng là một kết hợp tạm thời. Mọi sự vật hiện tượng khi có bắt đầu thì ắt cũng sẽ có thời điểm ly tán, sanh là do giả hợp, duyên diệt là giả tan, gọi là diệt chứ cũng không thiệt là diệt. Vì tùy duyên diệt, rồi lại tùy duyên sanh. Người thấy được cái duyên sanh này thì gọi là duyên giác. Thấy được duyên là thấy chúng sanh không phải là chúng sanh mà gọi là chúng sanh vậy thôi. Duyên hợp thì là chúng sanh, duyên ly thì đi theo nghiệp mà tái sanh. Còn tứ đại thì cũng tan hoại trở về với lòng đất mẹ.


Người nào thấy được lý nhân duyên thì người đó thấy được pháp. Thấy được pháp tức là thấy đạo hay thấy Phật. Các pháp nương vào nhau để tồn tại, sanh khởi. Muôn sự vật ở thế gian này cũng như bóng trăng đáy nước, nhìn thấy như có nhưng rốt cuộc không thực thể. Cho nên có cũng như không, chỉ vì duyên hợp tạm có. Người ta cứ ngỡ rằng những gì mắt thấy, tai nghe là thực có, nhưng không ngờ chúng là duyên hợp. Đã là duyên hợp, chúng ta đừng lầm chấp nó thật thì sẽ không đau khổ.


Người hiểu đạo không dùng âm thanh sắc tướng Như Lai mà cầu đạo. Trong Kinh Kim Cang, có đoạn ghi rằng:


 Nhược dĩ sắc kiến ngã,

Dĩ âm thanh cầu ngã,

Thị nhân hành tà đạo,

Bất năng kiến Như Lai. 


Nếu trong tâm ta Phật luôn hiện hữu thì ngay từng sợi mây, từng cánh hoa, cọng cỏ, từng cánh bướm vàng bay, ánh nắng, giọt mưa Đức Phật vẫn luôn có mặt cho ta. Một khi đã ngộ được giáo pháp thì mọi vật xung quanh đều là Phật.


Cuối thời Pháp, Thầy khuyên quý Phật tử mỗi ngày hãy nương vào Phật, Pháp, Tăng để thấy rõ tự tánh Tam Bảo trong chính mình, rốt ráo thanh lọc thân tâm, vun bồi công đức, dụng công tu tập càng nhiều thì minh tâm kiến tánh càng sớm đạt thành, an lạc luôn trong ta mỗi phút mỗi giây.

Kết thúc buổi Pháp thoại, Quý Thầy và quý Phật tử lần lượt lên trước tôn tượng đản sanh của Đức Phật rưới những dòng nước tinh khiết lên hai vai của Ngài hầu mong trang nghiêm cho bản thân mình bằng những giọt nước nhẫn nhục, từ ái, tùy thuận thích ứng với mọi nhân duyên, ngay cả chướng duyên để hướng đến một nếp sống hướng thượng, tỉnh giác.Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: Trung Long.

 

Tin Tức Liên Quan