Lạt Ma Tulku Neten Rinpoche thăm Tu viện Khánh An

10/12/2023 7:04
Sáng ngày 10/12/2023 (nhằm 28/10/Quý Mão), ngài Lạt Ma Tulku Neten Rinpoche đã đến thăm Tu viện Khánh An. Thầy viện chủ Thích Trí Chơn hoan hỉ tiếp ngài tại thất Vô Sự. Sau lời phát biểu chào đón của thầy viện chủ, vị thiền sư đã có lời chúc phúc và tán thán công đức hoằng pháp của thầy không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Châu Âu và nhiều nơi trên thế giới. Hạnh nguyện của thầy xứng đáng là sứ giả của Như Lai truyền bá chánh pháp.Nhân ngày chủ nhật có quí Phật tử về tử tập,  nên được sư ban cho thời pháp thoại.  Trong Pháp thoại, Ngài nói rõ về  ý nghĩa Văn, Tư, Tu. Văn nghĩa là lắng nghe, Tư là tư duy, Tu là ứng dụng thực tập. Ngài còn dạy trên bước đường tu tập thì phải biết buông bỏ, giữ bồ đề tâm và chánh tri kiến. Buông bỏ để được bình an, dù sống ở bất kì môi trường nào thì cũng phải vững vàng, đừng để lay chuyển tâm bồ đề, từ đó mới thấy biết như thật (chánh tri kiến).

 


Tiếp theo, Ngài nói về giới, định, tuệ. Giới là để hoàn thiện nhân cách, giúp chúng ta biết đủ, biết dừng, định là việc kiểm soát tâm trí và cảm xúc của bản thân, tuệ như ngọn đuốc soi sáng nẻo đường mình đi. Giới định tuệ là nền tảng cơ bản để người Phật tử nương theo mà tu tập, là con đường để tiến tới giác ngộ, giải thoát.

Ngoài ra, để tu tập thành công, chúng ta cũng phải hiểu rõ được Kinh, Luật, Luận. Tạng Kinh là những lời dạy của Đức Phật, Tạng Luật là những lời răn nhắc của Đức Thế Tôn và Tạng Luận là những lý giải của chư Phật, chư Tổ để chúng ta ứng dụng mà tu tập.

 


Cuối bài pháp, Ngài khuyến tấn đại chúng hãy đem giáo pháp của Đức Phật ứng dụng vào cuộc đời để thấy được hiệu quả của sự bình an, giác ngộ, đó mới chính là con đường tu đích thực. Cuộc sống hằng ngày bị chi phối bởi rất nhiều cảm xúc, có những cảm xúc êm đềm dịu dàng nhưng cũng có cảm xúc dữ dội, mạnh mẽ lúc đó hãy giữ tâm bình lặng trước những biến thiên, những thăng trầm của cuộc đời thì ta mới cảm nhận được vị ngọt của sự bình an.

 


Được biết ngài Neten Rinpoche Tulku là Viện trưởng Tu viện Jungpa, Tây Tạng và Phật Học viện Jam tse Cho Ling, Canada. Ngài đã hoằng pháp  nhiều nơi trên thế giới. Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại một số nước châu Âu rất tôn kính ngài.

Trong thời gian ở Việt Nam, ngài phát tâm làm thiện nguyện một số tỉnh miền Tây Nam bộ và các tỉnh miền Trung cũng như ban giao pháp đến một số điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngọc Ánh


Một số hình ảnh ghi nhận khác:

Tin Tức Liên Quan