Trong giọt sương ấy

25/08/2019 7:02

Vẫn ánh trăng này trăng Việt Nam 

Chiếu soi kim cổ, chiếu tây đông 

Ngồi xứ Cờ Hoa ngắm vầng nguyệt

Nhớ về cố quận những tháng năm. 

 

Những giọt mưa này mưa cuối thu

Chợt mưa chợt nắng đỏng đảnh như

Những chiều Sài Gòn cơn mưa bụi

Vẳng tiếng chuông chùa - tiếng mẹ ru.

 

Những vệt nắng này nắng chói chang 

Nắng soi nẻo tối hẻm cùng hang 

Nắng chiếu cho hoa thơm, trái ngọt 

Tán lá nghiên che vệt nắng vàng.

 

Và kiếp sống này kiếp mong manh 

Đến đây chơi tạm cõi tử sanh

Mai về trú trong giọt sương ấy

Để thấy vô thường sáng long  lanh. 

Indiana, 21/08/2019

Thầy Trí Chơn

Tin Tức Liên Quan