Ngụm trà thinh không

6/10/2019 6:08


Giọt mưa ngọn cỏ long lanh

Bóng nâu thấp thoáng thiền  hành ngoài  hiên

Nắng chiều rụng xuống bên th

Thảm xanh nâng bước chân nghiên bóng tà

Người về từ cõi mộng xa

Vô tình để lại khúc ca vô thường

Chén trà còn đọng dư hương

Mai về hẹn giữa con đường tiễn nhau.

Từ vô tận xứ bấy lâu

Nay về lại chốn nghìn sau trùng phùng

Cõi mây nhẹ bước thong dong

Nghe trong gió thoảng  trăng lồng tiếng thu

Tóc mây xoã xuống hoang vu

Khẻ lay hồn cỏ gọi phù du xa

Mai kia ta trở lại nhà

Giữa thinh không hớp ngụm trà chân như.

 

Cheb, 02/10/2019

Trí Chơn

 


Tin Tức Liên Quan