Chùa - An

7/11/2019 9:08

Giữa nơi lòng thành phố,

Mà ngỡ là thôn quê.

Hồ sen lưu bến đỗ,

Níu chân kẻ đi về...

 

Giữa xô bồ huyễn mộng,

Ta lại tìm lại “Ta”.

Bao nhiêu kiếp sinh sống,

Lãng quên luôn chốn “Nhà”...

 

Giữa Thế Gian năm trược,

Tịnh Độ hiện - Chẳng xa.

Kim Ngân cùng Khổng Tước,

Là ở đây! Thật mà.

 

Hạnh phúc và đau khổ,

Tương tức hỗ trợ nhau.

Nếu không phải bùn bẩn!

Hỏi tìm Sen nơi nào?...

Nhuận Phổ


Tin Tức Liên Quan