Nắng rọi vườn tâm

13/07/2020 7:15


Nắng trên không gian lá trên cành

 

Thơ theo nắng về bên ô cửa sổ

 

Mây bay vươn ngọn gió

 

Lá cành đưa vẫy gọi

 

Ai say giấc bên bức tường vôi gạch 

 

Bỗng ánh sáng xuyên ngang giật mình tìm gối tựa 

 

Cánh cửa thực tại bừng tỏa sáng

 

Tôi chợt thấy nắng rọi vườn tâm

 

Bồi hồi bỡ ngỡ nhìn chăm chú

 

Mĩm nụ môi cười nở trăm hoa. 

 

Trung Nhuận

 

Tin Tức Liên Quan