Vạn sự trong vô sự

21/11/2020 8:30

Lặng lẽ đèn thiền sáng cõi tâm

Đường xưa dấu cũ tiếng chuông ngân 

Vạn sự tùy duyên mà vô sự 

Một niệm sáng soi ánh nguyệt rằm.

 

Mây từ lãng đãng phong trần kiếp

Nhẹ bước thong dong giữa thế nhân

Huyễn thân tự tại nơi huyễn cảnh

Một giấc trăm năm thân cảnh không.


Trí Chơn 


Tin Tức Liên Quan