Lung linh ngọn cỏ

18/12/2020 6:18


Hoàng hôn xuống
Ánh đèn lên 

Những huyên náo

Những bon chen vội vàng

Sự đời lấy rộn làm an

Người về vui ánh trăng vàng 

Cuối đông. 

 

Giọt sương 

Chợt tỉnh giấc nồng

Lung linh ngọn cỏ 

Một vầng trời mây

Mỉm cười nhìn cuộc đổi thay

Niềm vui tĩnh lặng 

Ô hay! 

Giấc đời!

 

Trí Chơn 


Tin Tức Liên Quan