Cách Trở Một Cuộc Tử Sinh

9/07/2021 3:10


Trời Phù Tang lòng thương dạ nhớ

Đất Phương Nam chua xót niềm đau

Chùa Bửu Tịnh gửi lại thân mộng huyễn

Quặng nỗi lòng thôi đành chịu chôn sâu!

 

Thầy viên tịch - một cội tùng ngã đổ

Buồn cỏ cây chết lịm chốn đường xa 

Nơi viễn xứ xin vọng hướng quê nhà 

Cúi lạy thầy vì chướng duyên dịch bệnh. 

 

Thầy ơi ! Thầy đã đi xa

Nghe tin báo dữ con xa xót lòng

Từ nay vắng bóng tòng lâm

Bậc thầy khả kính con thầm nhớ mong. 

Thầy đi nhẹ tựa mây hồng

Bước chân an lạc phiêu bồng liên hoa 

Tử tôn con cháu lệ nhoà

Kính thương ân đức sáng loà đời con.

Hạnh thầy trăng sáng đầu non 

Một ngày còn sức thầy còn hoá duyên

Đức thầy rộng lớn vô biên

Phương xa cúi lạy Tây Thiên thầy về

Từ miền cách trở sơn khê 

Tâm tang xin thọ mong thầy chứng minh. 

Quê xa khuất bóng tử sinh

Chắp tay kính nguyện giác linh cao toà

Cô thân dưới ánh chiều tà 

Bước chân buồn tủi cha già khuất non

Ngàn năm trăng dẫu khuyết tròn

Tấm lòng con trẻ mãi còn nguyên sơ

Dẫu rằng hoa lá hững hờ

Nhưng lòng con mãi tôn thờ ân sư. 

Nguyện Thầy nơi cõi Chân như

Ta bà hồi nhập mắt từ độ sinh.


Kính dâng Thầy

Đệ tử: TKN. Tâm Trí.

 


Tin Tức Liên Quan