Về đâu lữ khách

21/06/2024 8:54

Trà sớm trầm thơm sao đắng lòng

Lối đời liệu có vắng Đạo không

Kiếp gì? hỗn mang hay nhân nghĩa

Thiền cảnh trớ trêu gặp bão dông!

Thiêng liêng ngã đổ vì bất tín

Mầu nhiệm tan tành bởi vô nhân

Trời vẫn sáng trong sao mắt đục

Lữ khách về đâu cuối nẻo trần.

Trí Chơn

Tin Tức Liên Quan