Ngày Mới

1/07/2020 9:52

Ta ngồi giữa đất trời

Trong vườn thiền thảnh thơi

Mắt thương nhìn ngày mới

Hạnh phúc dâng cho đời

 

Chuông đại hồng thỉnh gọi

Vang vọng khắp muôn nơi

Nhân sinh bừng tỉnh thức

Ánh đạo rạng muôn nơi.

 

Lặng yên nghe hơi thở

Não phiền xin nhẹ rơi

Thân tâm nguyện an trú

Tịnh độ đây người ơi.

 

Yêu thương xin mở lối

Hạnh phúc xin gọi mời

Sẻ chia cùng nâng đỡ

Vững bước trên cuộc đời.

 

Từ bùn hoa sen nở

Từ rác chuyển  thành hoa

Từ mê chuyển sang ngộ

Tự tánh Phật tương đồng.

 

Phước đức nguyện gieo trồng

Làm rực sáng tông phong

Nguyện đi trên đường Giác

Tỉnh thức bước thong dong.

Quảng Thức


Tin Tức Liên Quan