Cõi đi về

Lễ Tưởng niệm lần thứ 18 Cố Đại lão Hoà thượng Thích Giác Đạo
Lễ Tưởng niệm lần thứ 18 Cố Đại lão Hoà thượng Thích Giác Đạo

Ngày 16/07/Đinh Dậu, nhằm ngày 06/09/2017, Tu viện Khánh An đã tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 18 cố Đạo lão Hòa thượng Thích Giác Đạo - Bổn sư Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn. Quang lâm chứng minh lễ giỗ có Hòa Thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Q.12, TT. Thích Trí Thường, Phó ban Thường trực, TT. Thích

>>> Xem thêm
Back to top