Cõi đi về

Tu Viện Khánh An Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố HT. Thích Hồng Lạc - Viện Chủ Đời Thứ III
Tu Viện Khánh An Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố HT. Thích Hồng Lạc - Viện Chủ Đời Thứ III

Trên tinh thần tri ân và báo ân, sáng ngày 17/05/Mậu Tuất (30/6/2018), Tăng thân Tu viện Khánh An đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Hồng Lạc, Đạo hiệu Huệ Lợi nối dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, Viện chủ đời thứ 3 Tu viện Khánh An, xuất thế năm Đinh Mão (1927), trụ thế 72 năm, viên tịch ngày 17/05/

>>> Xem thêm
Back to top