Cõi đi về

ĐÊM NGUYỆN CẦU VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG
ĐÊM NGUYỆN CẦU VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG

Hàng trăm ngọn nến huyền nhiệm lung linh trong đêm thanh khiết, lễ đài được tôn trí một cách trang nghiêm trước Vườn Quán Âm Tu viện Khánh An, tiếng thầy chủ lễ xướng lên: "Cầm ngọn nến trên tay, với ánh sáng này, ánh sáng được tiếp nhận từ Đức Thế Tôn, ánh sáng của tuệ giác và tình thương xin hãy soi sáng tâm thức chư hương

>>> Xem thêm
Back to top