Ngoại quan

Pháp thoại: “Dấu Ấn Để Thái Tử Tìm Đạo” tại chùa Xá Lợi.
Pháp thoại: “Dấu Ấn Để Thái Tử Tìm Đạo” tại chùa Xá Lợi.

Đêm mùng 11/4 Mậu tuất (25/05/2018), Thầy Trí Chơn đã có một thời pháp tại chùa Xá Lợi, Quận 3 với chủ đề: Dấu Ấn Để Thái Tử Tìm Đạo Điểm sơ cuộc đời của thái tử Sĩ Đạt Ta, Thầy đưa ra 3 điểm nhấn để từ đó làm động lực cho thái tử xuất gia tầm đạo.

>>> Xem thêm
Back to top