Ngoại quan

Đêm Thiền Trà Tiễn Thầy Đi Hoằng Pháp Lên Các Nước Bắc Âu
Đêm Thiền Trà Tiễn Thầy Đi Hoằng Pháp Lên Các Nước Bắc Âu

Sau khi kết thúc Đại lễ Thượng Nguyên tại các nước Đông Âu, sáng 12.3.2018 Thượng Toạ Thích Trí Chơn cùng Chư Tăng và Phật tử đã đến thăm Ngài Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại CH. Séc Hồ Minh Tuấn.

>>> Xem thêm
Back to top