Pháp thoại Hạnh hiếu của Thánh tăng Đệ nhất Trí tuệ tại chùa Xá Lợi

Pháp thoại Hạnh hiếu của Thánh tăng Đệ nhất Trí tuệ tại chùa Xá Lợi

06/09/2017 09:02
Đêm 13/07/đinh dậu, nhằm ngày 03/09/2017, Thầy Viện chủ đã có một thời Pháp tại chùa Xá Lợi, Quận 3 với chủ đề: Hạnh hiếu của Thánh tăng Đệ nhất Trí Tuệ.

XL5

Bắt đầu thời pháp, thầy giới thiệu sơ lược cuộc đời Tôn giả Xá Lợi Phất. Thông qua đó, Thầy cũng kể về mối thâm giao giữa Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Thầy đưa ra sự so sánh tinh thần báo hiếu của hai vị Thánh tăng: Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để quán chiếu nghiệp báo của mẹ mà cứu độ, trong khi Tôn giả Xá Lợi Phất dùng trí tuệ để quán cơ duyên mà độ mẹ; mẹ Tôn giả Mục Kiền Liên hiện thế tạo ác nghiệp nên phải nương đức Tăng mà độ thoát, trong khi mẹ Tôn giả Xá Lợi Phất theo ngoại đạo nên Ngài phải dùng phương tiện bị bệnh để các vị Trời hiện xuống làm thị giả mà độ mẹ; Tôn giả Mục Kiền Liên giải cứu khi mẹ đã qua đời, trong khi Tôn giả Xá Lợi Phất báo hiếu mẹ ngay khi còn tại thế.

Thầy nói mẹ Tôn giả Xá Lợi Phất theo ngoại đạo, khinh khi Tam Bảo, đó là tà kiến. Tà kiến là một trong năm yếu tố của ác kiến là: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Sau đó Thầy giảng rộng năm ác kiến.

Cuối cùng thầy nói, báo hiếu có nhiều phương nhưng làm sao đưa cha mẹ qui kính Tam Bảo là báo hiếu cao tột.

Minh Trí

XL1

XL2XL3XL4XL5XL6XL7XL8XL9XL10XL11XL12XL13XL14XL15XL16

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top