Pháp thoại “Nhờ đức lực Tăng tôn” tại chùa Ấn Quang, Quận 10

Pháp thoại “Nhờ đức lực Tăng tôn” tại chùa Ấn Quang, Quận 10

06/09/2017 09:07
Đêm 14/07/đinh dậu, nhằm ngày 04/09/2017, Thầy Viện chủ đã có một thời Pháp tại chùa Ấn Quang, Quận 10 với chủ đề: Nhờ đức lực Tăng tôn

 

Mở đầu thời pháp Thầy nói rằm tháng bảy là lễ hội rất  ý  nghĩa, rất nhân văn trong đạo Phật cũng như trong truyền thống đạo lý Việt Nam. Rằm tháng bảy được gọi là: ngày báo hiếu báo ân, ngày xá tội vong nhân (ngày những cô hồn được cứu độ); đặc biệt ngày này còn được gọi là  ngày chư Phật hoan hỷ.

AQ2

Thầy đặt vấn đề tại sao ngày báo hiếu hay ngày cứu độ vong nhân không phải là ngày khác, tháng khác mà là rằm tháng bảy. Hình ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ đã trở thành bài học về đạo hiếu đối với chúng ta, nhưng gốc rễ vẫn rằng: rằm tháng bảy là ngày chúng tăng tự tứ, đức độ đại tăng rất lớn, năng lượng thánh thiện rất vĩ đại, vì vậy mà Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên thiết lễ cầu siêu cho mẹ trong ngày này sẽ có hiệu quả. Nhờ buổi lễ cứu mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên mà những vong hồn khác cũng theo đó mà được thác sinh, nên mới có “Ngày cứu độ vong nhân”.

Ngày chư Phật hoan hỷ là vì, sau ba tháng tịnh tu mỗi hành giả có thêm tuổi đạo để trưởng thành trong chánh pháp nên chư Phật hoan hỷ. 

Nói tóm, nhờ Đức Tăng mà Tôn giả Mục Kiền Liên cứu thoát mẹ, nhờ Đức Tăng mà các loài cô hồn cũng theo đó mà được độ thoát, nhờ Đức Tăng mà Phật pháp được trường lưu nên chư Phật hoan hỷ.

BBT. Web

AQ1AQ2AQ3AQ5AQ6AQ7AQ8AQ9AQ10AQ12

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top