Đạo lý và tình người nơi Đức Phật

Đạo lý và tình người nơi Đức Phật

19/05/2016 13:52
Tối ngày mùng 12/04 năm Bính thân, nhằm 18/05/2016 nhận lời mời của Hoà thượng Trụ trì chùa Xá Lợi - Q3, Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn đã có một thời pháp tại đây với chủ đề: Đạo lý và tình người nơi Đức Phật.

Trong thời pháp, Thầy nói: Cuộc đời Đức Phật có vô số bài học cho ta tu, cho ta thực hành, trong đó có 3 bài học lớn về Đạo lý và tình người là:

FullSizeRender 1

FullSizeRender 3 - Copy

1/ Tình Thầy trò: Sau khi thành đạo, Đức Thế tôn nghĩ ngay đến 2 vị Thầy năm xưa mà Ngài đã từng học đạo là đạo sĩ Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Dù đắc đạo, nghĩa Thầy trò vẫn còn đó. Báo đáp ân Thầy không có gì cao cả hơn là đem giáo pháp để hoá độ. Nhưng khi tìm đến chốn xưa thì được hay tin cả 2 vị Thầy đều viên tịch, Ngài tìm đến những người bạn đồng khổ tu.

2/ Tình bạn bè: Sau khi tìm đến 2 vị Thầy và được hay tin cả 2 đều viên tịch, Ngày tìm đến 5 người bạn đồng tu khổ hạnh - 5 anh em Kondana. Biết rằng sau khi nhận thức được phép tu khổ hạnh là không đúng, Ngài từ bỏ pháp môn này và bị 5 người bạn đánh giá Ngài là "kẻ thối đạo";  thế nhưng khi chứng đắc đạo quả Ngài vẫn nhớ đến bạn và quay lại tế độ.

3/ Sau khi chứng đạo được một vài năm Ngài đã về hoàng cung hoá độ Phụ hoàng Suddhodana, trước đó Ngài lên cung trời Đao Lợi hoá độ mẹ là Hoàng hậu Maya.

Tình Thầy - Trò, Bạn bè và Cha - con,Mẹ - con là nghĩa tình xương máu mà ai trong đời cũng phải có. Hình ảnh bậc Đạo sư sau khi chứng đạo nhớ về 2 người Thầy củ, 5 người bạn xưa và cha mẹ mình về hoá độ là bài pháp sinh động cho ta học và thực hành.

Dũng Quyền

FullSizeRender 4 - Copy

FullSizeRenderFullSizeRender 2

IMG 0859

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top