Ngoại quan

Trí và Thức trong pháp thoại tại chùa Pháp Vân - Tân Phú
Trí và Thức trong pháp thoại tại chùa Pháp Vân - Tân Phú

Đêm 19/06 năm bính thân nhằm ngày 22/07/2016 thầy Viện chủ đã có một thời pháp tại chùa Pháp Vân - Tân Phú theo lời mời của HT trụ trì Thích Phước Trí. Với hơn 200 thính chúng câu hội, Thầy có bài pháp với chủ đề Thức và Trí.

>>> Xem thêm
Back to top