Ngoại quan

Đại lễ Vu Lan PL. 2561 tại Tu viện Khánh An - Đồng Nai
Đại lễ Vu Lan PL. 2561 tại Tu viện Khánh An - Đồng Nai

Sáng ngày 13/07/ đinh dậu nhằm 3/8/2017, Tăng thân Tu viện dưới sự chứng minh của Thầy viện chủ đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan tại cơ sở Khánh An – Đồng Nai cùng với hơn 300 Phật tử về câu hội.

>>> Xem thêm
Back to top