Ngoại quan

Pháp thoại
Pháp thoại "Học Ăn Học Nói" tại Tu viện Tường Vân.

Sáng ngày 08/10/2017, Thầy Viện chủ đã có một thời pháp trong khoá tu "Một ngày An lạc" tại Tu viện Tường Vân với chủ để "Học Ăn Học Nói".

>>> Xem thêm
Back to top