Ngoại quan

Doanh nhân thành đạt nhờ thực tập thiền
Doanh nhân thành đạt nhờ thực tập thiền

Xã hội đang ngày càng phát triển, đời sống với những loại hình công việc đang ngày càng đa dạng và thăng hoa trên phương diện phức tạp của nó, cũng từ đó mà dẫn đến nhiều hệ lụy. Trong sự thăng hoa đó, với tính chất công việc đòi hỏi tư duy lí tính quá cao đã làm cho tư duy tinh thần bị quên lãng. Và thế là, con người đang phải

>>> Xem thêm
Back to top