Ngoại quan

Pháp thoại tại hai Trường hạ điểm Quảng Đức và Vĩnh Phước -Quận 12
Pháp thoại tại hai Trường hạ điểm Quảng Đức và Vĩnh Phước -Quận 12

Trường hạ Quảng Đức - điểm an cư dành cho chư Tăng với 65 Tỳ kheo và 17 Sa di; Trường hạ Vĩnh Phước - điểm an cư dành cho chư Ni - cả chúng nội, ngoại thiền là 136 vị. Hai điểm an cư này do Ban Trị Sự GHPGVN Q. 12 tổ chức.Sáng ngày 30/06/ Bính thân nhằm ngày 02/08/2016, cũng là ngày Bố tát tụng giới, Thầy Viện chủ đã có thời

>>> Xem thêm
Back to top