Ngoại quan

Trung tâm Văn hoá Phật giáo VN bang Thueringen - Đức quốc tổ chức Đại lễ Vu lan
Trung tâm Văn hoá Phật giáo VN bang Thueringen - Đức quốc tổ chức Đại lễ Vu lan

Chiều ngày 28/08/2016 nhằm ngày 26/07 Bính thân, Trung tâm Văn hoá Phật giáo VN bang Thueringen - Đức quốc trọng thể tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL. 2560 - 2016. Chứng minh Đại lễ có TT. Thích Trí Chơn, Cố vấn Trung tâm Văn hoá Phật giáo VN bang Thueringen - Đức quốc, ĐĐ Thích Tuệ Đẳng, Giáo thọ sư Trung tâm, khách quí có

>>> Xem thêm
Back to top