Ngoại quan

Pháp thoại
Pháp thoại "Nguyện Giải Oan Khiên" tại Chùa Diên Quang, Bắc Ninh

Trong 2 ngày 08-09/04/2017, Chùa Diên Quang, Bắc Ninh tổ chức Pháp hội Từ Bi Thủy Sám Cầu siêu vong linh các thai nhi. Nhận lời mời của ĐĐ Trụ trì Thích Tâm Quán sáng ngày 09/04/2017, Thầy Viện chủ đã có một thời pháp tại đây, với chủ đề: Nguyện Giải Oan Khiên. Pháp hội có hơn 2.000 Phật tử về dự.

>>> Xem thêm
Back to top