Ngoại quan

MƯỜI NĂM TRỞ LẠI
MƯỜI NĂM TRỞ LẠI

Sáng ngày 03/06/2016, Thầy Thích Trí Chơn đã đến thăm Hoà thượng Thích Minh Thông - gần 90 tuổi - Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm - Pomona, Califonia. Tháp tùng Thầy có Sư cô Thanh Diệu Pháp, Trụ trì Tịnh Thất Hiền Như cùng một số quí Phật tử.

>>> Xem thêm
Back to top