Ngoại quan

Pháp Thoại Tâm Từ Bi tại Long Vĩ Palace - Hà Nội
Pháp Thoại Tâm Từ Bi tại Long Vĩ Palace - Hà Nội

Đêm 19/02/ Bính Thân, nhằm ngày 27/03/2016, tại Nhà hàng Long Vĩ Palace - Hà Nội, đã diễn ra đêm hội vía Bồ tát Quán Thế Âm, Thầy Thích Trí Chơn - Viện chủ Tu viện Khánh An, TT. Thích Trí Thường - Trụ trì Chùa Vạn Hạnh và ĐĐ Thích Lệ Thân - Trị sự Chùa Vạn Hạnh chứng minh cùng hơn 300 Phật tử và những người kính mến Đạo Phật

>>> Xem thêm
Back to top