Ngoại quan

Thầy Trí Chơn đã đến Hàn Quốc
Thầy Trí Chơn đã đến Hàn Quốc

Sáng ngày 12/09/2016, Thầy Trí Chơn đã có mặt tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Đoàn Phật tử Đạo tràng Viên Ngộ do PT. Thiên Thọ làm nhóm trưởng ra đón Thầy. Hơn 30 phút đi chuyển, Thầy về đến Chùa Viên Ngộ.

>>> Xem thêm
Back to top