Ngoại quan

Khoá tu tại Đạo tràng Lục Hoà Düsseldorf  - kết thúc tốt đẹp chuyến hoằng pháp nhân mùa Vu Lan 2560.
Khoá tu tại Đạo tràng Lục Hoà Düsseldorf - kết thúc tốt đẹp chuyến hoằng pháp nhân mùa Vu Lan 2560.

Sáng ngày 03/09/2016, rời Ba Lan, thầy Thích Trí Chơn sang TP. Düsseldorf, CHLB Đức để tổ chức khoá tu cho Phật tử tại Đạo trang Lục Hoà - Düsseldorf.

>>> Xem thêm
Back to top