Ngoại quan

GIEO TRỒNG CỘI PHƯỚC
GIEO TRỒNG CỘI PHƯỚC

Trường hạ Quảng Đức, điểm an cư tập trung cho chư Tăng Phật giáo Quận 12 do Ban Trị sự GHPGVN tổ chức. Điểm an cư với chúng nội thiền 50 vị và chúng ngoại thiền cũng ở con số tương đương - nơi mà chúng tăng Tu viện Khánh An, mỗi tháng 2 kỳ, tựu trung về đây để cùng Đại Tăng bố tác tụng giới.

>>> Xem thêm
Back to top