Ngoại quan

CÁO BẠCH ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ TẠI CH. BA LAN VÀ CH. SÉC
CÁO BẠCH ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ TẠI CH. BA LAN VÀ CH. SÉC

Nhận lời mời của Thầy Trụ trì Chùa Nhân Hoà - Cộng hoà Ba Lan, Chùa Giác Đạo - Cộng hoà Séc, chư tôn đức quí phái đoàn Ban Kinh sư đến từ Việt Nam, do Thượng tọa Thích Minh Cẩn, Trụ trì Chùa Quảng Đức, Quận 9, TP.HCM hướng dẫn đã có mặt tại châu Âu để thiết lập đàn tràng câu siêu độ tại một số Chùa ở hải ngoại. Theo chương

>>> Xem thêm
Back to top