Ngoại quan

CHÙA NHÂN HÒA THĂM TẾT ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CH. BA LAN.
CHÙA NHÂN HÒA THĂM TẾT ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CH. BA LAN.

Chiều ngày 29.01.2016, phái đoàn đại diện chùa Nhân Hòa gồm: Đại Đức Thích Đức Đạt - Tri sự, Đại Đức Thích Nguyên Trí - Giáo thọ sư, Phật tử Viên Đức - Chủ tịch Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan, Phật tử Khánh Thịnh - Phó chủ tịch, Phật tử Giác Thiện - Thủ quỹ, đã đến thăm cơ quan đại diện của Nhà nước ta tại Ba

>>> Xem thêm
Back to top