Ngoại quan

Pháp thoại: Huân Tu Giới Đức  tại trường hạ Quảng Đức
Pháp thoại: Huân Tu Giới Đức tại trường hạ Quảng Đức

Sáng ngày 10/08/2017, Thầy Thích Trí Chơn đã có một thời pháp với chủ đề Huân Tu Giới Đức để khuyến tấn cho gần 50 hành giả đang an cư tại trường hạ Quảng Đức.

>>> Xem thêm
Back to top