Ngoại quan

Pháp Thoại Tại Chùa Long Hoa - Đà Nẵng
Pháp Thoại Tại Chùa Long Hoa - Đà Nẵng

Sáng ngày 15/07/2018, Trong khoá tu “Ươm Mầm Tuệ Giác” được tổ chức tại Chùa Long Hoa - Đà Nẵng, Thầy Trí Chơn đã có một thời pháp đến với hội chúng gần 500 hành giả là sinh viên, học sinh.

>>> Xem thêm
Back to top