Ngoại quan

Lễ “Hoa Hồng Cài Áo” Tại Khánh An - Đồng Nai
Lễ “Hoa Hồng Cài Áo” Tại Khánh An - Đồng Nai

Cảm thương Cha bao năm khó nhọc Nuôi con khờ chẳng quản gian lao Ngày kiếm gạo đêm về thao thức Mong cho con đầy đủ với đời.

>>> Xem thêm
Back to top