Ngoại quan

Pháp thoại Hạnh hiếu của Thánh tăng Đệ nhất Trí tuệ tại chùa Xá Lợi
Pháp thoại Hạnh hiếu của Thánh tăng Đệ nhất Trí tuệ tại chùa Xá Lợi

Đêm 13/07/đinh dậu, nhằm ngày 03/09/2017, Thầy Viện chủ đã có một thời Pháp tại chùa Xá Lợi, Quận 3 với chủ đề: Hạnh hiếu của Thánh tăng Đệ nhất Trí Tuệ.

>>> Xem thêm
Back to top