Ngoại quan

Thượng Tọa Thích Trí Chơn và buổi Giảng pháp tại Leipzig
Thượng Tọa Thích Trí Chơn và buổi Giảng pháp tại Leipzig

Thứ 7 ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại Leipzig hơn 50 bà con phật tử và những người yêu mến đạo Phật đã tham dự buổi thuyết pháp và hỏi đáp về đạo Phật do thượng tọa Thích Trí Chơn chủ trì. Mặc dù văn phòng không được rộng rãi lắm, không khí ngoài trời thì thật sự nóng bức, khó chịu vì đang trong những ngày hè tháng sáu nóng bỏng,

>>> Xem thêm
Back to top