Ngoại quan

Ban Trị sự GHPGVN Q12 tổ chức kiết giới - Đối thú an cư tại Trường Quảng Đức
Ban Trị sự GHPGVN Q12 tổ chức kiết giới - Đối thú an cư tại Trường Quảng Đức

Chiều ngày 16/04/Ất mùi, nhằm ngày 02/06/2015 Ban Trị sự GHPGVN Q12 tổ chức kiết giới - Đối thú an cư tại Trường Quảng Đức. Khoá An cư PL. 2559 do Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Quận 12 làm Trưởng ban Tổ chức.

>>> Xem thêm
Back to top