Ngoại quan

Pháp Thoại “Con Đường Chứng Đạo” Tại Chùa Duy Xuyên - Quảng Nam
Pháp Thoại “Con Đường Chứng Đạo” Tại Chùa Duy Xuyên - Quảng Nam

Sáng ngày 16/0718, Thầy Trí Chơn đã có một thời pháp nhân khoá tu “Một Ngày An Lạc” tại chùa Duy Xuyên do Ban Trị sự GHPGVN. H. Duy Xuyên - Quảng Nam tổ chức.

>>> Xem thêm
Back to top