Ngoại quan

Cúng dường Trường hạ
Cúng dường Trường hạ

Quận 12 có 3 trường hạ, một trường hạ Tăng là Quảng Đức và hai trường hạ Ni là Long Thạnh và Vĩnh Phước. Sáng ngày 10/6/2017, nhằm ngày 16/5/Đinh Dậu, ngay sau khi Đại chúng tác pháp đối thú An cư, Tăng thân Tu viện Khánh An đã phát tâm cúng dường trường hạ Quảng Đức.

>>> Xem thêm
Back to top