Ngoại quan

Đêm Thiền Trà Tại Chùa Giác Đạo, TP. Cheb, CH. Séc
Đêm Thiền Trà Tại Chùa Giác Đạo, TP. Cheb, CH. Séc

Trong không gian tĩnh lặng đêm 21/05/2017, Chùa Giác Đạo, TP. Cheb, CH. Séc tổ chức thiền trà dưới sự hướng dẫn của Thầy Từ Phước, Thầy Pháp Áo và Thầy Pháp Bằng.

>>> Xem thêm
Back to top