Ngoại quan

Chùa Giác Minh, Praha 10, CH. Czech tổ chức cầu siêu Thai nhi và phóng sinh
Chùa Giác Minh, Praha 10, CH. Czech tổ chức cầu siêu Thai nhi và phóng sinh

Hàng năm cứ vào dịp Tết Thiếu Nhi, chùa Giác Minh lại tổ chức Lễ Cầu Siêu cho các Vong Linh Thai Nhi. Buổi lễ được Đại Đức Thích Trung Lễ, Đại Đức Thích Từ Phước, Đại Đức Thích Pháp Áo và Đại Đức Thích Pháp Bằng chứng minh, cầu nguyện.

>>> Xem thêm
Back to top