Ngoại quan

Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự họp rà soát lại công tác tổ chức Đại hội PG toàn quốc lần thứ VIII
Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự họp rà soát lại công tác tổ chức Đại hội PG toàn quốc lần thứ VIII

Vào chiều ngày 19-11-2017, tại hội Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, ban Tổ chức Đại hội và 02 Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã tổ chức phiên họp để rà soát lại công tác và nội dung, chương trình Đại hội.

>>> Xem thêm
Back to top