Ngoại quan

Pháp thoại
Pháp thoại "Thư gửi con" tại Công ty Lâm Hoàng Phát - Đồng Nai

Trong những ngày tháng bảy này, không kể sang hèn hay thành phần xã hội khác biệt, hễ những ai đang mang trong mình bổn phận làm con đều không quên gương Ngài Mục Kiền Liên mà chí tâm phụng đáp nghiêm đường dù đang tại thế hay là quá vãng.

>>> Xem thêm
Back to top