Ngoại quan

Khi Trí Thức Tìm Về Với Tuệ Giác
Khi Trí Thức Tìm Về Với Tuệ Giác

Thành phố Daejeon - chiếc nôi đào tạo của nền giáo dục Hàn Quốc - rất nhiều du học sinh các nơi trên thế giới cũng như hầu hết du học sinh Việt Nam đến Hàn Quốc đều tập trung về đây. Nó như một thung lũng, tiếp nhận các dòng tri thức đổ về. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp một đạo tràng tu tập của nhóm trẻ Việt Nam. Thú vị là hầu

>>> Xem thêm
Back to top