Ngoại quan

Ngày Quán Niệm dành cho người Việt tại chùa Giác Minh CH Séc. 3.6.2017
Ngày Quán Niệm dành cho người Việt tại chùa Giác Minh CH Séc. 3.6.2017

Với sự hướng dẫn tu tập của quý Thầy: Thầy Từ Phước, Thầy Pháp Áo, Thầy Pháp Bằng, ngày 03/06/2017, Chùa Giác Minh tổ chức ngày Quán Niệm.

>>> Xem thêm
Back to top