Ngoại quan

Đại lễ Vu lan tại Chùa Giác Nguyện ,TP. Brno, CH. Séc
Đại lễ Vu lan tại Chùa Giác Nguyện ,TP. Brno, CH. Séc

Chiều ngày 29/8/2016, Đại lễ Vu Lan Báo hiếu được trọng thể tổ chức tại chùa Giác Nguyện TP. Brno, CH. Séc.

>>> Xem thêm
Back to top